Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Σχετικά με τους Λογαριασμούς Ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας


Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Δήμου Ερμιονίδας σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης:
"Όπως είναι γνωστό η νέα διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) απέστειλε στην Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου τους λογαριασμούς του νερού για τα τρία προηγούμενα έτη (2012, 2013, 2014).
Και αυτό διότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (επί Δημαρχίας του κ. Καμιζή) κατά το διάστημα αυτό, για λόγους τους οποίους δεν έχει δημοσιοποιήσει και συνεπώς δεν γνωρίζουμε, δεν είχε αποστείλει λογαριασμούς νερού κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων ετών.
Οι κάτοικοι του Ηλιοκάστρου πλήρωσαν τελευταία φορά λογαριασμούς για το νερό που κατανάλωσαν το 2011 με τιμή 0,35 € ανά κυβικό μέτρο και έκτοτε δεν έχουν ξαναπληρώσει διότι όπως αναφέραμε παραπάνω δεν είχαν αποσταλεί οι αντίστοιχοι λογαριασμοί.
Το 2011 το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας ομόφωνα αποφάσισε την επέκταση της υπάρχουσας Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου και στην περιοχή του τέως Δήμου Ερμιόνης (αρ. απόφασης 127/2011). Η απόφαση αυτή πήρε νομιμότητα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1656/26-7-2011, τ. Β΄). Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση ορίζονται «…πηγές χρηματοδότησης από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως ισχύουν σήμερα.»
Με απλά λόγια η χρέωση από το 2012 και μετά καθορίσθηκε ως εξής:
α) 80% ειδικό τέλος επί της συνολικής τιμής του καταναλισκομένου ύδατος (άρθρο 11 του Ν. 1069/1980)
β) 0,35 € ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου ύδατος, και
γ) ΦΠΑ επί των δύο παραπάνω τιμών (άρθρο 11 του Ν. 1069/1980).
Επομένως οι λογαριασμοί για τα έτη 2012, 2013 και 2014 εκδόθηκαν βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας.
Η νέα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με έγγραφό της έθεσε στο νομικό τμήμα της Ένωσης Δ.Ε.Υ.Α. Ελλάδας τα παρακάτω ερωτήματα:
α) εάν μπορεί να αφαιρέσει το ειδικό τέλος του 80% επί της συνολικής τιμής του καταναλισκομένου ύδατος για τα προαναφερόμενα έτη και
β) εάν μπορεί αναδρομικά να μειώσει την τιμή της μονάδας του καταναλισκομένου ύδατος για τα έτη 2012, 2013 και 2014.
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα ήταν αρνητική σύμφωνα με τις από 5-2-2015 και 5-3-2015 αντιστοίχως γνωμοδοτήσεις του κ. Ζυγούρη Πάνου, Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Επομένως η νέα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο δεν νομιμοποιούνται σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία,  να αλλάξουν αναδρομικά για τα προηγούμενα έτη (2012, 2013 και 2014) ούτε την τιμή μονάδας του καταναλισκομένου ύδατος, ούτε να αφαιρέσουν το εδικό τέλος (80%), ούτε τον ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ύδατος.
Η νέα Δημοτική Αρχή συναισθάνεται και κατανοεί πλήρως το πρόβλημα των κατοίκων του Ηλιοκάστρου να ανταποκριθούν στη οικονομική επιβάρυνση που δημιούργησε η μη έγκαιρη αποστολή των λογαριασμών του νερού και η είσπραξή τους από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Επίσης κρίνει άδικη την ύπαρξη διαφορετικής τιμολόγησης στον τέως Δήμο Ερμιόνης (0,35 € τα πρώτα κυβικά μέτρα) από ότι στον τέως Δήμο Κρανιδίου (0,19 € τα πρώτα κυβικά μέτρα). Αυτή η ανισομερής τιμολόγηση του νερού οφείλεται στις αποφάσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής (επί Δημαρχίας του κ. Καμιζή).
Η νέα Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κ. Σφυρής έχουν δεσμευθεί να άρουν την προαναφερόμενη αδικία (γεγονός το οποίο όμως δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά, όπως εξηγήθηκε παραπάνω), αλλά θα ισχύσει για τους λογαριασμούς που θα αφορούν την κατανάλωση του νερού από το 2015 και μετά. Συστήνουν όμως σε όσους κατοίκους του Ηλιοκάστρου δεν έχουν ακόμη πληρώσει,  να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους ή να κάνουν χρήση ρύθμισης πληρώνοντας έως 30 δόσεις αναλόγως του οφειλομένου ποσού, όπως έχουν ήδη πράξει  μέχρι σήμερα πολλοί συμπατριώτες τους. Το ακριβώς ίδιο έπραξαν και οι κάτοικοι της Ερμιόνης και της Θερμησίας οι οποίοι αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα με τις αντίστοιχες χρεώσεις του νερού των προηγούμενων ετών.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2754022972."