Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Βασίλης Γκάτσος: Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε

 Αλλά αντικειμενικά αλλοιώς έχουν τα πράγματα με την πυρόσβεση στο Μπίστι.


Η παλιά περιφερειακή πυρόσβεση με το που τελείωσε, δοκιμάστηκε και ήταν έτοιμη. Μέσα σε ένα δύο μήνες κλάπηκαν όλες οι μάνικες και όσες αντικαταστάθηκαν είχαν την ίδια μοίρα. Συγχρόνως άρχισαν να εξαφανίζονται οι βάνες!  Μετά "βανδαλίστηκαν" τα κουβούκλια και μετά σαπίσανε, αφού ήταν σκέτη λαμαρίνα. Δηλαδή πυρόσβεση δεν υπήρχε.
Η νέα δωρεά υλοποιήθηκε κυρίως με προσωπική εργασία και επίβλεψη του Δαμιανού Κουτούβαλη ο οποίος πολύ σωστά επέλεξε ανοξείδωτα υλικά. Όλοι οι Ερμιονίτες παρακολουθήσαμε την προσπάθεια. Φτιάχτηκαν όλα τέλεια, οι βάνες μπήκαν μέσα στα κουβούκλια, σε ετοιμότητα και το αντλιοστάσιο. Αλλά κανένας δεν τολμά να βάλει τις μάνικες στη θέση τους. Σίγουρα  θα κλαπούν. Και να κλειδωθούν εύκολα ξηλώνεται όλο το κουβούκλιο. Άλλωστε αυτοί που θα τρέξουν στο αντλιοστάσιο, παίρνουν τις μάνικες και τις βιδώνουν όπου πρέπει. Δεν τους παίρνει πολύ χρόνο. Και τα νέα κουβούκλια "βανδαλίζονται", αλλά παραμένουν λειτουργικά, έτοιμα να δεχθούν τις μάνικες.

Αυτά θα συμβούν και με την όποια νέα Δημοτική αρχή, εκτός αν βάλουν σκοπιά 24ώρου βάσεως στο Μπίστι.

Το θέμα είναι: Με ή χωρίς μάνικες (δηλαδή τρέχουμε και την βιδώνουμε) πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το σύστημα;

Δεδομένα:

Γιάννης Λακούτσης: Η αλαζονεία της εξουσίας


Του Γιάννη Λακούτση Η αλαζονεία της εξουσίας


Η εξουσία μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη διανοητική κατάσταση του ατόμου, οι οποίες εκδηλώνονται με τη μορφή υβριστικής συμπεριφοράς,γράφει στο βιβλίο του, Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και ψυχίατρος, λόρδος Όουεν. Το Σύνδρομο της Ύβρεως, όρο που εισήγαγε στην ψυχιατρική, είναι δανεισμένος από την αρχαία ελληνική γλώσσα, όπου η αλαζονεία και η περιφρόνηση για τους θεϊκούς και ανθρώπινους νόμους ονομαζόταν Ύβρις. Ο λόρδος Όουεν υποστηρίζει, ότι μερικοί ηγέτες γίνονται αλαζονικοί, αυθάδεις και περιφρονητικοί, θεωρώντας τους εαυτούς των υπεράνω κοινωνικών κανόνων. Εμπιστεύονται την κρίση τους και αγνοούν τις υποδείξεις των άλλων. Πιστεύουν ότι δεν είναι υπόλογοι στην  κοινή γνώμη. Πολλές φορές δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι υβριστής ήταν το άτομο που υπερεκτιμούσε τις δυνάμεις του και παρουσίαζε αλαζονική συμπεριφορά έναντι των νόμων. Αυτή όμως η συμπεριφορά προκαλούσε τη Νέμεση.ΟΝΟΛΟΓΙΑΤα συμφέροντα του κράτους διοικούσιν όπως θέλουν,

Και συντάγματα και νόμους εις τους κόρακας τα στέλλουν,

Κι αν κανείς τους ερωτήση «το κουβέρνο πώς πηγαίνει;»

«Πάντα πρίμα!» Θα σας είπουν λυγιστοί, καμαρωμένοι.

«Αφού είνε έως τώρα η κοιλία μας γεμάτη,

Τούτο δείχνει πως προκόπτει η πατρίς μας η φιλτάτη,

Και ενόσω διοικούμεν ημείς μόνον την πατρίδα,

Πρέπει πάντα να γελάτε και να έχετε ελπίδα.»

Είτε κλέπτουν δίχως φόβον της πατρίδος των τον πλούτον,

Και τον ρίπτουν με αφειδίαν εις εκείνον και εις τούτον,

Είτε έχουσιν ως φίλους δολοφόνους να φονεύουν,

Είτε κόρας ατιμάζουν ελευθέρως ή μοιχεύουν,

Δι αυτά δεν δίδουν λόγον, όπως άλλοι, εις τους νόμους,

Αλλά μάλιστα σηκώνουν υπερήφανα τους ώμους

Και κααυχώμενοι γελώσιΚαι αν εύρεις δε ακόμα

Τη γυναίκα σου με τούτους εις της κλίνης σου το στρώμα,

Ευθύς κάμε πως δεν είδες τι συμβαίνει εις την κλίνην,

Και υπόφερε ησύχως την μεγάλην σου αισχύνην.

Επειδή εάν αλλάξη του προσώπου σου το χρώμα,

Και τολμήσης να ανοίξης με πολλήν οργήν το στόμα

Και ειπής πως ητιμάσθη της συζύγου σου η κλίνη,

Ευθύς πάλιν θα γελάσουν και θα σ’ είπωσιν εκείνοι

« κάθε δίκαιον και νόμος δι ημάς δεν έχει κύρος,

Αφού έχομεν στο στήθος τον σταυρόν τον του Σωτήρος

Επειδή τιμήν διόλου και υπόληψιν δεν χαίρουν,

Δια τούτο εις το στήθος τα παράσημά μας φέρουν

Και μας λέγουν: « Αν μας λείπη εντροπή εκ του προσώπου,

Αν και ήμεθα γαϊδάροι υπό πρόσχημα ανθρώπου

Αν μας λέγωσιν  ατίμους, αλλά είμεθα μεγάλοι,

Και παράσημα φορούμεν, οπού δεν τα έχουν άλλοι,

Και ενόσω εσείς κοιμάσθε και διόλου δεν κινείσθε,

Εις αυτήν την θέσιν πάντα, όπως σήμερον θα ήσθε,

Και θα έχετε ηγέτας τους αγύρτας και τους βλάκας,

Και παράσημα θα πάρουν και οι γάιδαροι της Πλάκας.»

 

Και τωόντι, αν ως τώρα ο λαός δεν εκοιμάτο,

Αν με τόσας υποσχέσεις πονηράς δεν επλανάτο,

Και εσήκωνεν ολίγον τον αυχένα μετά θάρρους,

Εις την ράχην του επάνω δεν θα είχε τους γαϊδάρους.

Δεν θα έτρεχε τους λόγους να ακούση των ρητόρων,

Δεν θα έστεκε σαν χάχας εμπροστά των Ανακτόρων 

Και στου δείνα και του τάδε δεν θα πήγαινε στο σπήτι,

Και τον πόλεμον με ζήτω και κεριά δεν θα εζήτει.


(εφημ. Αρχίλοχος Νοε. 1876)

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Βασίλης Γκάτσος: Πεύκο "αγκαλιά" με σπίτι = θανάσιμος κίνδυνος.

 

Μια χαρακτηριστική φωτογραφία (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) από τη φωτιά στην Πεντέλη:
Σπίτια μέσα στο δάσος, σπίτια με τριγύρω τους πεύκα. Οι κάτοικοι κινδύνευαν (και βέβαια το αντιλαμβάνονταν) μόνιμα από τρεις παράγοντες:
Άμεσα από τις τεράστιες φλόγες και την θερμική ακτινοβολία.
Άμεσα από τον καπνό.
Άμεσα από την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς λόγω εκτινασσόμενων διάπυρων κουκουναριών και υπολειμμάτων καύσης, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό.
Όσο ισχυρότερος άνεμος, τόσο χειρότερα.
Συνέβησαν και τα 4 ως άνω. Και αυτό συμβαίνει πάλι και πάλι σε όλη τη χώρα με χαλέπιο πεύκη.

Τι σημαίνει προληπτικά μέτρα;
Να εξαλειφθούν προληπτικά οι παραπάνω κίνδυνοι. Και δύο τρόποι υπάρχουν: Ή να γκρεμιστούν τα σπίτια, ή να κοπούν τα πεύκα. Και επειδή τα σπίτια είναι καθόλα νόμιμα ή έχουν νομιμοποιηθεί, η Πολιτεία πρέπει να κόψει τα πεύκα που τα περιβάλλουν. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να σβήσεις φωτιά σε πεύκο με το λάστιχο του νερού. Είναι ψευδαίσθηση.
Και αν δεν υπάρχει ουσιαστική πρόληψη τι να σου κάνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία;

Πόσα εξοχικά, πόσα κτίρια, στην Ερμιονίδα περιβάλλονται από πεύκα ή είναι μέσα σε πευκοδάσος;
Τι σημαίνει προληπτικά μέτρα για τον Δήμο μας, για την Πολιτική Προστασία;

Πιστεύω ότι ο Δήμος μας και οι της Πολιτικής Προστασίας, για να έχουν τουλάχιστον τη συνείδησή τους ήσυχη πρέπει να ζητήσουν την άδεια από τη Δασική Υπηρεσία, ή όποια άλλη Υπηρεσία και να καθαρίσουν από τα πεύκα τα εξοχικά. Μάλλον η Πολιτική Προστασία με έρευνα και υποδείξεις της, πρέπει να δώσει εντολή κοπής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, και ας αυτές απαντήσουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ότι το μέτρο δεν είναι αναγκαίο, ότι δεν επιτρέπεται, ότι είναι αναρμόδιες, ότι, ότι ....
Πλέον έχουμε πειστεί όλοι μας από ό,τι μέχρι σήμερα βλέπουμε στην τηλεόραση ότι πεύκο "αγκαλιά" με σπίτι = θανάσιμος κίνδυνος. Πόσο μάλλον πεύκα "αγκαλιά" με σπίτι.
Θα έχουμε όλοι μας παρατηρήσει ότι στις μεγαλουπόλεις, οι Δήμοι δεν φυτεύουν πεύκα στα πεζοδρόμια, αλλά άγριες χαρουπιές, ελιές, νερατζιές, πασχαλιές,..... Τυχαίο;
Άλλωστε για σκιά υπάρχουν δεκάδες άλλα φυτά. Στην Ερμιόνη παλιά υπήρχαν 100 περιβόλια με σπίτια. ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΕΥΚΟ δεν υπήρχε, όχι κοντά στο σπίτι, αλλά ούτε στο κτήμα. Υπήρχε πάντα μια πολύ ωραία και πυκνή κληματαριά, μια μεγάλη καρυδιά ή μουριά.

Σημείωση: Και πεύκα μεμονομένα, ή συστάδες πεύκων μέσα στον οικισμό με τα χρόνια γίνονται επικίνδυνη κατάσταση. Γιγαντώνονται, φέρουν πάνω τους τόνους φορτίο ξερό, και αν λαμπαδιάσουν οι φλόγες απλώνονται μέχρι και 20 μέτρα. Όμως επειδή τα έχουμε συνηθίζει δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο. Παράδειγμα: Τα 3-4 πεύκα που βρίσκονται πάνω από την Μπανιέρα Κουλούρι στην Ερμιόνη. Έχουν γιγαντωθεί, έχουν περάσει σε ύψος τα σπίτια και απλώνουν με τεράστιες κλάρες. Μία τέτοια κλάρα με τον αέρα πριν λίγα χρόνια έσπασε, και ζύγιζε πάνω από τόνο! Ευτυχώς.....
Η Πολιτική Προστασία δεν πρέπει να ελέγχει τέτοιες καταστάσεις και να παίρνει προληπτικά μέτρα; Πώς παίρνει για το Μπίστι για να αποφύγει κίνδυνο πυρκαγιάς;

Βασίλης ΓκάτσοςΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΙΣΤΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΙΣΤΙ

Είναι κρίμα οι εγκαταστάσεις της πυρόσβεσης στο πανέμορφο Μπίστι στην Ερμιόνη να είναι σήμερα σε άσχημη κατάσταση και ιδίως τώρα που ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Το φωτογραφικό υλικό αναδεικνύει την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής η οποία αναλώνεται στα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις.  Αλήθεια ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση, μετά μάλιστα την επιτυχημένη κατά την Δημοτική Αρχή άσκηση πυρόσβεσης;

Δύο χρόνια μετά την δωρεά των νέων πυροσβεστικών φωλιών στο ΜΠΙΣΤΙ της Ερμιόνης  του συμπατριώτη μας Δημήτρη Μάνου, έγραφε η Δημοτική Αρχή στις 18-7-2020, μεμφόμενη τις 2 προηγούμενες δημοτικές αρχές, πως ΅Μετά απο 9 χρόνια Δημοτικής εγκατάλειψης και μαρασμού των πυροσβεστικών φωλιών στο Μπίστι της Ερμιόνης αποκαθίσταται ένα έργο ουσίας και προστασίας του περιβαλλοντος στο μαγευτικό δασύλλιο Μπίστι!΅.

Παρουσίαση του βιβλίου "ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ ΤΗ ΔΙΔΩ" της ΛΕΝΑΣ ΔΙΒΑΝΗ στο κτίριο Μίληση


 

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Αναδημοσίευση δυο άρθρων με θέμα την «Προσωπίδα» του Γιάννη Βλαχογιάννη

15/6/2019

Με αφορμή ένα …γράμμα
του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη
Ένιωσα ιδιαίτερη έκπληξη, χαρά και συγκίνηση όταν πριν από λίγους μήνες, καθώς φυλλομετρούσα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους φακέλους με λαογραφικό περιεχόμενο, βρήκα ένα γράμμα του «δασκάλου μας» Απόστολου Γκάτσου. Ο αείμνηστος Πρόεδρος του Ερμιονικού Συνδέσμου το έστελνε στον Γιάννη Βλαχογιάννη με ημερομηνία 21 Αυγούστου 1933, ενώ ήταν φοιτητής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την επιστολή του, γραμμένη με σεβασμό, ενημέρωνε τον διακεκριμένο ιστορικό και συγγραφέα πως, ως τακτικός αναγνώστης της επιφυλλίδας του στην εφημερίδα «ΠΡΩΪΑ», διάβασε με πολύ ενδιαφέρον το θέμα της «προηγούμενης Κυριακής» με τον τίτλο «Προσωπίδα». Σ΄ αυτή ο Γιάννης Βλαχογιάννης αναφερόταν στη λεπτή, αμνιακή μεμβράνη -προσωπίδα- που κάποιες φορές επικάθεται στο πρόσωπο του βρέφους την ώρα της γέννησης.1
Καθώς δε το θέμα ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστο, σημείωνε ο «κυρ-Απόστολος», το διάβαζα δυνατά για να το ακούν και οι «ηλικιωμένες» Ερμιονίτισσες που βρίσκονταν στη συντροφιά μου. Όταν τελείωσα την ανάγνωση, δυο απ’ αυτές αναφέρθηκαν σ’ ένα σημαντικό τοπικό έθιμο, σήμερα ολότελα ξεχασμένο, σχετικό με τον ομφάλιο λώρο, «τη λουρίδα του αφαλού», όπως τον αποκαλείτε στην επιφυλλίδα σας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την περιγραφή τους για να ξεραθεί ο λώρος γρηγορότερα τον πασπαλίζουν με στάχτη και καφέ. Όταν τελικά αποκοπεί τον ρίχνουν για τροφή σε κόκορα πιστεύοντας πως η επόμενη γέννα θα φέρει αγόρι ή σε κότα, αν το ζευγάρι επιθυμεί κορίτσι.

ΙΛΜΕ. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τακτικά μέλη του νεοεκλεγέντος από τις αρχαιρεσίες στις 10 Ιουλίου 2022 Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Λ.Μ.Ε. συνήλθαν στην
πρώτη τακτική τους συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου 2022 και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος: Αντωνοπούλου Τίνα
2. Αντιπρόεδρος: Χατζηζήση – Σκούρτη Κατερίνα
3. Γεν. Γραμματέας: Σιάνα – Τζιέρη Γεωργία
4. Ταμίας: Παπαγεωργίου Άννα
5. Μέλος: Βλάσση – Δημαράκη Ελένη
6. Μέλος: Ζερβού Θέλξη*
7. Μέλος: Τράκη Ελένη*
*Ορίστηκαν από το ΔΣ του Ερμιονικού Συνδέσμου σύμφωνα με το
άρθρο 4 του καταστατικού του ΙΛΜΕ.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Παπακυριακού Μιχάλης
2. Μοιράγια Δήμητρα
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1. Φασιλής Γεώργιος
2. Μπακατσή – Βόντα Μαρία

Ερμιόνη 19-7-2022
Για το Δ.Σ. του ΙΛΜΕ
Η Πρόεδρος Τίνα Αντωνοπούλου
Η Γ. Γραμματέας Σιάνα – Τζιέρη Γεωργία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ- 3η δράση

 


Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Βασίλης Γκάτσος: Κάντε καμιά βόλτα σε άλλους Δήμους να "κλέψετε" καμιά καλή ιδέα.

 Ανάπλαση ΖΕΑΣ


Μιλάτε για αναπλάσεις στην Ερμιόνη, αλλά αυτός που με μαθηματική ακρίβεια την πληρώνει κάθε φορά είναι ο δημόσιος χώρος για πεζούς, μητέρες, παιδιά, ποδήλατα, λουόμενους, κ.λ.π. Χρόνια τώρα.
Ο Πειραιάς, που έχει Δήμαρχο και επιτελείο που σκέφτεται υπέρ του δημόσιου χώρου, των κατοίκων του και των επισκεπτών αναδιαμόρφωσε την παραλιακή ζώνη στη Ζέα με τον εξής τρόπο:
Χώρος στάθμευσης
 
1). Το τεράστιο πάρκο μπροστά από το Ναυτικό Μουσείο διαμορφώθηκε σε ένα πεντακάθαρο χώρο σαν μια τεράστια παιδική χαρά για μικρούς και μεγάλους.
2). Οργανωθηκε χώρος πάρκιν για 160 θέσεις με μπάρα και με ψηφιακή ένδειξη που σου λέει ανά πάσα στιγμή πόσες κενές θέσεις έχει.
3). Περιορίστηκε αυστηρά η κίνηση των αυτοκινήτων. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες υπάρχει μόνο ένας στενός μονόδρομος για αυτοκίνητα. Αδύνατον να παρκάρεις δεξιά ή αριστερά του. Εισέρχεσαι λοιπόν στην παραλία από το πλάι και εχεις τρεις επιλογές: Να βρεις θέση στο πάρκιν. Αν δεν βρεις, φεύγεις και επιστρέφεις στον κεντρικό παραλιακό δρόμο από κει που ήρθες. Αν δεν θέλεις παίρνεις τον παραλιακό μονόδρομο που σε βγάζει μετά από λίγο επισης στον κεντρικό παραλιακό δρόμο.
 
Κόκκινη λωρίδα πεζών
 
4). Πάνω από το μισό του παλιού δρόμου έγινε μια λωρίδα κόκκινη με προστατευτικά κολωνάκια αποκλειστικά για πεζούς. Δηλαδή άνετα και απρόσκοπτα περπατάς παραλιακά από Πασαλιμάνι μέχρι την άκρη του μόλου της Ζέας. Δεν υπάρχει ωραιότερη και πιο άνετη βόλτα.
5). Στη Ζέα δένουν τα ωραιότερα κότερα που με το φεγγάρι και τον φωτισμό είναι υπέροχα. Τα εκεί κέντρα, παλιά δεν είχαν κίνηση, γιατί χωρίς αυτές τις διευθετήσεις και αναπλάσεις γινόταν ο χαμός από αυτοκίνητα, μηχανάκια κ.λ.π., το δε πάρκο του Ναυτικού Μουσείου ήταν περιορισμένο και επιφοβο. Με την ανάπλαση άνοιξαν και άλλα κέντρα και ο κόσμος είναι σαν τα σταφύλια. είναι πλέον το in μέρος του Πειραιά, αλλά και ένα από τα in της Πρωτεύουσας.

Βασίλης Γκάτσος

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Βιβή Σκούρτη: Και όμως δεν πρόκειται για ιστορία μυθοπλασίας, αλλά δυστυχώς πραγματικότητας

 Και όμως δεν πρόκειται για ιστορία μυθοπλασίας, αλλά δυστυχώς πραγματικότητας
Την Τετάρτη 13 Ιούλη 2022, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με επικεφαλής τον Πρόεδρό
της κ. Νικόλαο Τράκα και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου εργαζομένων ΟΤΑ Αργολίδας, επισκέφθηκαν το χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ερμιονίδας,
προκειμένου να συνομιλήσουν με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
Μέχρι εδώ τίποτα το περίεργο καθώς είναι κάτι σύνηθες οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να επισκέπτονται εκείνους που τους εξέλεξαν, να συνομιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας.
Η διαδικασία αυτή μέσα στους τόπους εργασίας είναι κατοχυρωμένη στο διάβα των αιώνων με το αίμα των εργαζομένων. Ιστορικά εκπρόσωποι των εργαζομένων απειλήθηκαν, χτυπήθηκαν, προπηλακίστηκαν, εξορίστηκαν, έχασαν ακόμα κάποιοι και τη ζωή τους προκειμένου να κατοχυρωθεί τούτο το δικαίωμα.
Η σημερινή διοίκηση του Δήμου, τυχαίνει να μη
σέβεται τούτο το δικαίωμα και φροντίζει να
καταστρατηγεί και τα λίγα που έχει αφήσει η Εταιρεία Μαξίμου Α.Ε. στο εργατικό Δίκαιο, δείχνοντας την προθυμία της να εκτελεί τις κυβερνητικές επιλογές.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ η αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ επισκέφθηκε τους εργαζόμενους μέλη της, τη στιγμή που είχαν σχολάσει από την εργασία τους, επομένως δεν παρεμποδίστηκε η λειτουργία της καθαριότητας υπηρεσίας, ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος κάλεσε την Αστυνομία.
Διερωτόμαστε, σε πιο παράπτωμα υπέπεσε ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ και τι παράνομο έπραξε, ώστε να κληθεί η Αστυνομία, για να πράξει άραγε τι;
Βέβαια οι Αστυνομικοί όταν έφθασαν και
αντελήφθησαν τι συμβαίνει, αποχώρισαν καθώς δεν
είχαν καμία αρμοδιότητα και καλώς έπραξαν.
Εκείνο όμως που μένει είναι η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία και αντιμετωπίζει με ενέργειες που θυμίζουν Ενωμοτάρχη της Χωροφυλακής στη
δεκαετία του 1950.

Βιβή Σκούρτη