Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Διδύμων την πρώτη 10/ετία του 20ου αιώνα (1900-1909)

 

Η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Διδύμων την πρώτη 10/ετία του 20ου αιώνα (1900-1909)

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου

Η ανατολή του 20ου αιώνα βρίσκει τα Δίδυμα να έχουν δύο Δημοτικά Σχολεία ένα για τα αγόρια κι ένα για τα κορίτσια. Στεγάζονταν σε δύο διδακτήρια «τύπου Συγγρού», των Αρρένων ως 2/τάξιο (1900) και των Θηλέων ως μονοτάξιο (1901).

Διδάσκαλοι

·     Γεώργιος Παπαπροκοπίου: Πρωτοβάθμιος διδάσκαλος. Μετατέθηκε «προς το συμφέρον της εκπαιδεύσεως και τη συγκαταθέσει του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου» με την υπ’ αριθμ. 17272/29 Σεπτεμβρίου 1900 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.234/29 Σεπτεμβρίου 1900 στο Α΄ πλήρες Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Κρανιδίου. Ο Γεώργιος Παπαπροκοπίου ήταν εκπαιδευτικός ιδιόρρυθμος εξαιρετικά εριστικός και τακτικά απασχολούσε την υπηρεσία με την συμπεριφορά του. Για τον λόγο αυτό ήταν συχνές οι απολύσεις και οι δυσμενείς μετακινήσεις του.

·     Γεώργιος Τζινιέρης: Φαίνεται πως διορίστηκε στο σχολείο το 1901 μετά τον Γεώργιο Παπαπροκοπίου. Ο Γεώργιος Τζινιέρης απολύθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Διδύμων τον μεθεπόμενο χρόνο, 1903 , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ξγ΄(63)/10 Σεπτεμβρίου 1903 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου.

·     Δημήτριος Παπαδήμας: Διδάσκαλος «Γ΄ τάξεως». Τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15546/31 Αυγούστου 1894 πράξη του Υπουργείου που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 195/31 Αυγούστου 1894 και κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 3 Σεπτεμβρίου 1894. Αφού διορίστηκε στο σχολείο της Κουνουπίτσας Μεθάνων ζήτησε μετάθεση «δι’ άλλο σχολείον» για λόγους υγείας. Μετατέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Διδύμων και παρέμεινε μέχρι τις 15 Ιουνίου 1908, οπότε, σύμφωνα πάντα με το σχετικό έγγραφο, απεβίωσε. Από τις έρευνές μας διαπιστώσαμε ότι ο Δημ. Παπαδήμας το σχολικό έτος 1888-1889 απολύθηκε με βαθμό «λίαν καλώς» 8 από την Γ΄ τάξη του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου. Ήταν τότε 14 χρόνων, επάγγελμα πατέρα κτηματίας, με Σχολάρχη τον Βαρθολομαίο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος υπογράφει και το απολυτήριό του. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορία που μας έδωσε ο αγαπητός φίλος Θανάσης Τσατσαρός, διδάσκαλος, ο Δημήτριος Παπαδήμας ήταν αδελφός της γιαγιάς του, Όλγας Χατζίκου.

Για τους ανωτέρω διδασκάλους το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. Νη΄(58η)/30 Ιουνίου 1902 αποφαίνεται ότι: Η εργασία των δύο διδασκάλων των Διδύμων, σύμφωνα με την αναφορά του επιθεωρητή Ιωάννη Μεγαρέα, του μεν Δημητρίου Παπαδήμα, δεν ήταν καλή και «ιδίως εν τη αναγνώσει της Α΄ τάξεως». Οι μαθητές με μεγάλη δυσκολία μπορούν να ενώσουν σε συλλαβάς τα γράμματα ακόμη και στις ανώτερες τάξεις. Αλλά ούτε και του άλλου διδασκάλου, Γεωργίου Τζινιέρη, η εργασία που παρουσίασε κρίνεται ικανοποιητική. «Δια τούτο μόνον απόλυσις του ταιριάζει». Τελικά ο Γεώργιος Τζινιέρης απολύθηκε, ενώ ο Δημήτριος Παπαδήμας συνέχισε να εργάζεται και τα επόμενα χρόνια με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία.

·     Χρήστος Δήμας: Πρωτοβάθμιος διδάσκαλος. Τοποθετήθηκε με πρώτο διορισμό στο Σχολείο από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 19 Σεπτεμβρίου 1903. Απολύθηκε με την υπ’ αριθμ. 2039/30 Ιανουαρίου 1907 Υπουργική πράξη, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.25/8 Φεβρουαρίου 1907 που του κοινοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1907. Η απόλυση έγινε με εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου με την υπ’ αριθμ. Πθ΄(89)/15 Ιανουαρίου 1907 πράξη του, «διότι κατετάχθην εν τω Στρατώ».

·     Γεώργιος Πέτρου: Δευτεροβάθμιος διδάσκαλος. Τοποθετήθηκε «εις το εν Διδύμοις πλήρες Δημοτικόν Σχολείον αρρένων επί βαθμώ και μισθώ καθορισθησομένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου». Η τοποθέτηση έγινε με την υπ’ αριθμ. 7577/23 Δεκεμβρίου 1906 πράξη του Νομάρχη Αργολίδας που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.17/2 Ιανουαρίου 1907 και του κοινοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1907. Είχε τότε προϋπηρεσία 5 έτη, 11 μήνες, 11 ημέρες.

·     Δημήτριος Πετράκης: Τριτοβάθμιος διδάσκαλος. Τοποθετήθηκε στο σχολείο με πρώτο διορισμό στις 19 Φεβρουαρίου 1908 και εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μαθητές (ενδεικτικά):

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Λειτουργία των ΚΔΑΠ στο Δήμο Ερμιονίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

              

              

              

                

                                                                                                     ΚΡΑΝΙΔΙ 18/09/2020

                                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 648

                                                                  

 

ΚΔΑΠ Δήμου Ερμιονίδος

Αγαπητοί συμπολίτες, Αγαπητοί γονείς

Με αφορμή το έγγραφο του κύριου Τόκα προς το Νομικό Πρόσωπο, μας δίνεται η ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε τις κινήσεις του Νομικού Προσώπου σχετικά με τις δομές των ΚΔΑΠ που λειτουργούν εδώ και χρόνια στον δήμο μας. Φέτος έγινε μια δυνατή προσπάθεια από πλευράς μας ώστε να ενημερωθούν οι γονείς και τα παιδιά για την λειτουργία και τις δράσεις των ΚΔΑΠ για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γίνεται. 

Καταφέραμε, λοιπόν, και εγγράψαμε 1/9/2020 στις δομές μας 113 παιδιά και αναμένουμε τόσο από το Πρόγραμμα για τις δημοτικές δομές που ανακοίνωσε ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, όσο και από τη Β κατανομή που θα γίνει τον μήνα Οκτώβρη από την ΕΕΤΑΑ επιπλέον 106 Μητέρες με πλήρη φάκελο που πέρσι είχαν voucher να το λάβουν και φέτος και έτσι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο Νομικό Πρόσωπο για την δράση αυτή και κανένα παιδί να μην μείνει εκτός Δομών ΚΔΑΠ, ακόμη και εάν απορρίφθηκαν από την ΕΕΤΑΑ λόγω ελλιπούς  φακέλου. Η διαδικασία αυτή ακόμη είναι σε επεξεργασία . 

Μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για την διαδικασία της επιπλέον χρηματοδότησης, θα σας ενημερώσουμε καθώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά εάν μιλήσουμε για 113 παιδιά και διαφορετικά εάν μιλήσουμε για 250 παιδιά. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 11 εκπαιδευτές με το πρόγραμμα των οποίων να έχει αναρτηθεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα ΚΔΑΠ.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ (ΟΚΑ)

Γιώργος Κοτταράς (Κασιδάκης)

Της Βιβής Σκούρτη


Μετά την ωρίμανση των σταφυλιών περιμένει ο τρύγος. Ο καλλιεργητής αλλά κι ο γλεντοκόπος περιμένουν μαζί εναγωνίως τη νέα σοδειά του κρασιού, που θα τους κρατήσει συντροφιά όλη την επόμενη χρονιά.

            Οι κρασοκατανύξεις στην Ελλάδα έχουν προϊστορικές ρίζες και ονομάζονταν συμπόσια. Οι απλοί άνθρωποι από την εποχή εκείνη ακόμα απολάμβαναν το κρασάκι τους κατάχαμα ή σε ξύλινα κούτσουρα και οι πλούσιοι μισοξαπλωμένοι σε ανάκλιντρα και μέσα σε μελανόμορφα κύπελλα με διακοσμήσεις και παραστάσεις. Τα κρασοπότηρα στην πορεία του χρόνου άλλαξαν μορφή, και οι κρασοπατέρες συνήθειες.

Η τοπική παραγωγή πριν τα αμπέλια μας γίνουν οικόπεδα ήταν αρκετή,  όπως και οι κρασοπαραγωγοί και οι πολλές ταβέρνες που ως πόλο έλξης είχαν το καλό κρασί και οι ντόπιοι λάτρεις του  που τις επισκέπτονταν καθημερινά όχι για να φάνε, αλλά για να πιούν. Να πιούν από το χάρισμα της αμπέλου και του Διονυσιακού καρπού. Να πιούν από το σώσμα έως το γιοματάρι, κρασί καλό κεχριμπαρένιο, φτάνει να μην ήταν «ξυδέλα».

            Η κρασοκατανάλωση θεωρείτο σύμβολο της ταυτότητας επαγγελματικών ομάδων, αλλά και ομάδων που συγκροτούνταν. Φυσικά πάντα ανδροκρατούμενες, όχι πως οι γυναίκες δεν έπιναν. Το κρασί δεν έλειπε από το τραπέζι κανενός σπιτιού.

Στ’ αυτιά μου ακόμα ακούω τη φωνή της κυρα-Κατίνας: «Μωρή Αντώνα, πάρε τη λάμπα να πας για πετρέλαιο». Η φράση ακουγόταν δυο και τρεις φορές τη μέρα, αλλά δεν επρόκειτο για πετρέλαιο μα για κρασί, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό στη γειτονιά κι ας είχε «πιάσει» η γειτονιά το συνθηματικό!

            Πρόσφατα ήρθε στα χέρια μου το Καταστατικό του Ομίλου των Απανταχού Ερμιονέων Κρασοπατέρων (ΟΚΑ) με τα «δίκαια αιτήματά του» και τα άρθρα του. Το δελτίο του κρασοκαταναλωτού που παρουσιάζω, ανήκε στον Γεώργιο Α. Κοτταρά ( Κασιδάκη).

άλλες εποχές, ίδιες σκέψεις


Το άρμεγμα της κατσίκας 1895 Νικόλαος Βώκος

Μια μικρή χωριατοπούλα πήγαινε στην αγορά με πολύ γάλα στο κεφάλι της, 
αναλογιζόμενη στο δρόμο πόσα θα κέρδιζε απ’ αυτό. 
«Αυτό το γάλα», είπε, «θα μου φέρει πολλά λεφτά˙ μ’ αυτά τα λεφτά θα πάρω πολλά αυγά˙ 
αυτά τ’ αυγά θα μου φέρουνε ισάριθμα κοτόπουλα˙ τα κοτόπουλα, όταν γίνουνε πετεινοί και κότες, 
θα μου φέρουν ένα γουρούνι. Κι όταν το γουρούνι παχύνει όσο πρέπει, θα το πουλήσω για ν’ αγοράσω μια αγελάδα κι ένα μοσχάρι. 
Μετά», πρόσθεσε, «θα βρω έναν άντρα, ίσως με δική του φάρμα, κι οι γείτονές μας θα μου λένε “τι κάνετε, καλή μου γειτόνισσα;” 
“Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς;” Κι αν ο άντρας μου έχει δική του γη, τότε θα μου λένε: “Καλημέρα, καλή μου κυρία. Ελπίζω να είσθε καλά”. 
Κι εγώ θ’ απαντώ: “Είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ”. Αν όμως ο άντρας μου είναι της καλής κοινωνίας, θα μου λένε: “Στις υπηρεσίες σας, κυρία”. 
Κι εγώ θ’ απαντώ νεύοντας: “Δεν χρειάζομαι τίποτε”
Γεμάτη απ’ αυτές τις σκέψεις, κούνησε το κεφάλι της και της έπεσε η καρδάρα. 

( από τις επιστολές μιας άλλης εποχής, που ανασυνθέτει λογοτεχνικά ο Αποστόλης Αρτινός  «Αγαπημένη μου Lyda», 2017 ) 
Έλλη Βασιλάκη

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ στο Δήμο Ερμιονίδας


 

Σε ετοιμότητα ο Δήμος λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων


Κρανίδι, 17.09.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως όλα δείχνουν ο καιρός αλλάζει και ένα δύσκολο τριήμερο με έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται προ των πυλών. Το έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων και καταιγίδων που εξέδωσε η ΕΜΥ αναμένεται να επηρεάσει και τον Δήμο μας.

Σήμερα, ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετείχε στην πρωινή σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αργολίδας, δια του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Γιάννη Τσαμαδού.

Ο Δήμαρχος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι με τους Διοικητές των Σωμάτων Ασφαλείας του Δήμου Ερμιονίδας στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου. Με βάση το Δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων συζητήθηκαν όλες οι σχετικές παράμετροι και προσδιορίστηκε πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Παρακαλούμε και εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες για να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Παραθέτουμε αναλυτικά την πρόβλεψη.

Δωρεά υφασμάτινων μασκών στον Δήμο Ερμιονίδας


Κρανίδι, 17.09.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Στο Δημαρχείο χθες παραλάβαμε 400 υφασμάτινες μάσκες, δωρεά του διακεκριμένου ποινικολόγου Γεωργίου Ι. Γεωργόπουλου.

     Η πρόθεση του δωρητή είναι οι μάσκες να διατεθούν σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία της Ερμιονίδας και σε όλους του Υπαλλήλους του Δήμου Ερμιονίδας. Από σήμερα οι μάσκες διανέμονται ήδη στα σχολεία και τις υπηρεσίες του Δήμου μας.

     Σ' αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που η ατομική ευθύνη αποτελεί βασικό στοιχείο, ευχαριστούμε θερμά για την δωρεά του τον Δικηγόρο Γεώργιο Γεωργόπουλο.

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Ερμιονίδας                                           Η Αντιδήμαρχος

Δημοτικός Σύμβουλος

     Σπύρος Αντουλινάκης                                                         Ελένη Γκαμίλη


“Μ’ ανοιχτά χαρτιά” του Λουί Αραγκόν


[...

Δεν υπήρξα πάντοτε ο άνθρωπος που είμαι. Ολόκληρη τη ζωή μου μάθαινα για να γίνω ο άνθρωπος που είμαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω ξεχάσει τον άνθρωπο που υπήρξα, ή, για να μιλήσω ακριβέστερα, τους ανθρώπους που υπήρξα. Κι αν ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνους και σε μένα υπάρχει αντίφαση, αν νομίζω πως αλλάζοντας έχω μάθει, έχω προοδεύσει, όταν γυρίζω και κοιτάζω εκείνους εκεί τους ανθρώπους, δεν ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτούς, δεν μπορώ να πω εγώ, χωρίς αυτούς.

Γνωρίζω ανθρώπους που γεννήθηκαν με την αλήθεια στην κούνια τους, που δεν ξεγελάστηκαν ποτέ τους, που δεν τους χρειάστηκε να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα σε ολόκληρη τη ζωή τους, επειδή από τότε που ήταν ακόμα στις φασκιές είχαν κιόλας φτάσει. Ξέρουν ποιο είναι το καλό, πάντοτε το ήξεραν.

Για τους άλλους έχουν την αυστηρότητα και την περιφρόνηση που τους δίνει η θριαμβευτική τους σιγουριά πως έχουν δίκιο. Δεν τους μοιάζω. Εμένα η αλήθεια δεν μου αποκαλύφθηκε στα βαφτίσια μου, δεν τη βρήκα ούτε από τον πατέρα μου ούτε από την κοινωνική τάξη της οικογένειάς μου. Ό,τι έχω μάθει μου κόστισε ακριβά, ό,τι ξέρω το έχω με δικές μου δαπάνες.

Δεν έχω ούτε και μία έστω βεβαιότητα που να μην τη σχημάτισα μέσω της αμφιβολίας, του άγχους, του ιδρώτα, της οδυνηρής εμπειρίας. Έτσι νιώθω σεβασμό γι’ αυτούς που δεν ξέρουν, γι’ αυτούς που ψάχνουν, που ψηλαφούν, που σκοντάφτουν.

Για εκείνους που η αλήθειας τούς είναι εύκολη, αυθόρμητη, αισθάνομαι βέβαια έναν κάποιο θαυμασμό, αλλά, ομολογώ, πολύ λίγο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πεθάνουν, ας γραφτεί πάνω στον τάφο τους: είχε πάντα δίκιο, αυτό τους αξίζει, τίποτα παραπάνω.
...]

μετάφραση: Τίτος Πατρίκιος 


Έλλη Βασιλάκη

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ


Κρανίδι 
17/09/2020

Προς

Την Πρόεδρο του Δ.Σ 

κ. Α. Αντωνοπούλου

Κοινοποίηση 

Γραφείο Δημάρχου

κ. Γ. Γεωργόπουλου

Θέμα : ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κυρία Πρόεδρε

Σας ζητώ στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας να συζητήσουμε τις πρόσφατες προτάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εκτός σχεδίου δόμηση , απαιτείται το δημοτικό μας συμβούλιο έστω και ετεροχρονισμένα , να διατυπώσει την άποψη, να ληφθεί απόφαση για τις προτεινόμενες αλλαγές για την οικιστική – πολεοδομική πολιτική. 

Την προηγούμενη εβδομάδα , με δημοσίευμα στο τοπικό τύπο ο τοπογράφος μηχανικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνης Αντωνόπουλος μας παρουσίασε συνοπτικά τις σοβαρές επιπτώσεις για το τόπο μας και τους κατοίκους του εαν εφαρμοστούν άμεσα οι προτεινόμενες αλλαγές. Το θέμα πλέον απασχολεί τους κοινωνικούς φορείς , το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος , τις ενώσεις των Ιδιοκτητών που συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε για τις καταστροφικές συνέπειες στην πολιτική της γης και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και ευρύτερα της χώρας.

Ο δήμος μας χρειάζεται να ασχοληθεί με το επίμαχο ζήτημα , δεν πρέπει να απουσιάζει από την επίσημη διαβούλευση και πριν την ψήφιση του το θέμα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά και να ληφθεί σχετική απόφαση η οποία θα διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κορυφαίο πολιτικό , συλλογικό όργανο διοίκηση του δήμου και στο οποίο πρέπει να συζητούνται όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον δήμο μας και ευρύτερα τους δημότες. 

Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γιατί τώρα αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, στην διάρκεια του καλοκαιριού , μέσα στην κορύφωση της β΄ φάσης της πανδημίας , με την ελληνοτουρκική κρίση να χτυπά την πόρτα.

Μας έρχεται ένα θέμα «ύπουλα» που θα σημάνει «ξαφνικό θάνατο για χιλιάδες ιδιοκτήτες». Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να μένουμε αμέτοχοι. Το θέμα είναι πάρα πολύ επείγον και ζητώ την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου , με θέμα ημερήσιας διάταξης «τις προτάσεις του Υπουργείου για την εκτός σχεδίου δόμησης και άλλες οικιστικές – περιβαλλοντικές διατάξεις».

 

 

Με εκτίμηση

Τάσος Λάμπρου

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ.

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Η δασκάλα Κατερίνα Παπαμιχαήλ-Ρήγα

1-2-58

Μέρα που είναι σήμερα, που ανοίγουν οι πόρτες των σχολείων να δεχτούν μαθητές

σε άλλες δύσκολες συνθήκες από τούτες που έζησαν οι δικοί μας δάσκαλοι κι εμείς,

είπα να μοιραστώ κάποιες από τις εκπαιδευτικές στιγμές και αναφορές της δασκάλας

Κατερίνας Παπαμιχαήλ-Ρήγα.

Το σπίτι της Κατερίνας είναι ένα μικρό Μουσείο. Κάθε φορά που την επισκέπτομαι

ξαφνιάζομαι θετικά και εντυπωσιάζομαι. Αυτή τη φορά επάνω στο τραπέζι είχε ένα

σχοινάκι με δεμένα μικρά ομοιόμορφα χαρτάκια καμωμένα κυρίως από χαρτόνι

πακέτων τσιγάρων. Το ζήτησα, το φωτογράφησα και το μοιράζομαι μαζί σας και με

τις αναμνήσεις των μαθητών της που τους κάλεσε καλοκαιριάτικα να τους δει.

Κορυφώνεται το μεγαλύτερο Green Challenge του καλοκαιριού


Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: Κορυφώνεται το μεγαλύτερο Green Challenge του καλοκαιριού

 

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όπου κι αν είμαστε, αφιερώνουμε 3 λεπτά από τον χρόνο μας στο περιβάλλον. Είτε ατομικά είτε με την αγαπημένη μας ομάδα. 

 

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, από την ανάγκη μας να προσφέρουμε στο περιβάλλον. Όλο το καλοκαίρι, εθελοντές από διάφορα μέρη της Ελλάδας συμμετείχαμε στο Green Challenge του καλοκαιριού, αφιερώνοντας 3 λεπτά τη φορά για να ομορφύνουμε τον χώρο γύρω μας.

 

Το  χρονόμετρό μας ξεπερνάει πλέον τον αρχικό στόχο των 2020 λεπτών και μετράει πάνω από 3000 λεπτά αγάπης για το περιβάλλον με ατομικές δράσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

 


Το Green Challenge μάς αποχαιρετά με μια μεγάλη, παγκόσμια δράση

Κάθε χρόνο τον Σεπτέμβρη, ένα μεγάλο πράσινο κύμα εθελοντισμού σαρώνει τον πλανήτη. Μία ημέρα που εκατομμύρια εθελοντές από 180 χώρες φροντίζουν το περιβάλλον τους, σε μια δράση που ξεκινάει από τη Νέα Ζηλανδία κι ολοκληρώνεται 36 ώρες αργότερα στη Χαβάη. Μιλάμε φυσικά για την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού.

 

Τι σημαίνει στην πράξη “φροντίζω το περιβάλλον”; Για παράδειγμα, μαζεύουμε τα σκουπίδια στην παραλία που βγήκαμε για περπάτημα ή κολύμπι, ποτίζουμε τα δεντράκια που διψούν στο βουνό, διατηρούμε καθαρό το πάρκο της γειτονιάς μας, προσφέρουμε τροφή και νερό σ’ ένα αδέσποτο ζωάκι, φυτεύουμε ένα δέντρο ή βάζουμε μία όμορφη, πράσινη πινελιά σ’ έναν αγαπημένο χώρο.

 

Κι αμέσως μετά, μοιραζόμαστε τη στιγμή της έμπνευσης, δημιουργίας, προσφοράς και καλής πράξης μας με όλη την οικογένεια του Let’s do it Greece, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στο www.letsdoitgreece.org.

 

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όπου κι αν είμαστε, 3 λεπτά αρκούν για να κάνουμε τη διαφορά, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας.

 

Μπορεί να μην είμαστε κοντά αυτή τη φορά, αλλά είμαστε ΜΑΖΙ. Και μαζί, θα κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!

Δήμαρχος Ερμιονίδας: Ευχές για την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς


Κρανίδι, 14.09.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Σε λίγα λεπτά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτυπά, και οι μαθητές προσέρχονται στις τάξεις τους, φέτος σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από ότι γνώριζαν μέχρι σήμερα.

     Η υποχρέωση όλων μας για την αυστηρή τήρηση των μέτρων αλλάζει πλήρως τις συνθήκες και προσθέτει μια νέα πρόκληση στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας και τον διπλανό μας είναι η γνώση που διαχέεται τόσα χρόνια στις σχολικές αίθουσες και την οποία πρέπει τώρα παρά ποτέ τα παιδιά μας να εφαρμόσουν.

     Στο νέο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς η δέσμευση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή είναι να δουλέψουν σκληρά για να καλλιεργηθούν οι δυνατότητες, να δοθούν τα κίνητρα, και να καλλιεργηθεί η γνώση που αποτελεί το κλειδί και την βάση μιας συνεχώς ανοδικής και εξελισσόμενης πορείας.


     Σ’ αυτή την νέα σχολική χρονιά παρ’ όλες τις δυσκολίες της, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ας ανεβάσουν ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών τους. Ας θέσουν νέους στόχους οι οποίοι θα εκπληρωθούν μέσα από την κατάκτηση της γνώσης.

     Η προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον συνεχίζεται στα σχολεία μας. Ο Δήμος και όλοι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους και τους ευχόμαστε να έχουν μία αποδοτική και εποικοδομητική σχολική χρονιά.

Ο Δήμαρχος

 

Γιάννης Γεωργόπουλος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Δημιουργία καταφυγίου περίθαλψης αδέσποτων ζώων για την Επίδαυρο και το Ναύπλιο

 

καλά νέα απο το palabourtzi.gr 

 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου που αφορά αίτημα του Δήμου Ναυπλιέων από τον Φεβρουάριο του 2020 για την σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου με την επωνυμία “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου - Επιδαύρου”

Αναλυτικά η απόφαση εδώ

Σκοποί του συνδέσμου:

1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατασκευή - επισκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίσπευση των πάσης φύσεως ενεργειών προς τούτο.

2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Η περίθαλψη, φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Τάσος Λάμπρου: Εύχομαι να έχουμε μία καλή σχολική χρονιά


                                 Κυριακή 13/09/2020

 

Αύριο Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα του Σταυρού είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων να έχουμε μία δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά προς όφελος τόσο των μαθητών μας όσο και ευρύτερα της τοπικής μας κοινωνίας.

Όμως λόγω της πανδημίας, η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται σε ένα δύσκολο και παράξενο κοινωνικό περιβάλλον, όπου η εκπαιδευτική κοινότητα αισθάνεται ως πειραματόζωο στα πλαίσια εφαρμογής του πρωτοκόλλου των υγειονομικών μέτρων. 

Επίσης η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για δωρεάν προμήθεια υγειονομικού υλικού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και να τηρηθούν οι κανόνες αυστηρής καθαριότητας που έχουν προβλεφθεί σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας. 

Εύχομαι να έχουμε μία καλή σχολική χρονιά, με υγεία σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, να έχουμε κουράγιο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε με συνέπεια στα καθήκοντά μας και να πετύχουμε όλοι μαζί τους εκπαιδευτικούς μας στόχους.

 

Τάσος Λάμπρου

Εκπαιδευτικός

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

 

Έτοιμα τα σχολικά κτίρια για την νέα χρονιά


Κρανίδι 13/09/2020

Ανακοίνωση

Τις τελευταίες μέρες οι υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας είχαν επικεντρώσει την δραστηριότητά τους στις προετοιμασίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Με ευθύνη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα και σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων, έγιναν επισκευές και επιλύθηκαν αρκετά χρόνια τεχνικά προβλήματα στα σχολικά κτίρια ενώ, παράλληλα βάφτηκαν αρκετές σχολικές αίθουσες. Μέχρι και σήμερα η υπηρεσία Καθαριότητας, με το κατάλληλο προσωπικό, καθάρισε όλους τους εξωτερικούς χώρους και τα προαύλια των σχολείων ενώ, την επόμενη εβδομάδα, σε ώρες που δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην σχολική κοινότητα, θα ολοκληρωθούν κάποιες εκκρεμότητες.

Την τελευταία εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 15 καθαριστριών, βάσει των νέων διατάξεων του Υπουργείου και έπειτα από τον κατάλληλο προγραμματισμό όλα τα σχολικά κτήρια θα έχουν καθαρίστριες, οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην διασφάλιση της υγείας των παιδιών μας.

Ακόμα, χθες αργά το απόγευμα ,παραλάβαμε τις μάσκες που θα διατεθούν στα σχολεία και ολοκληρώνουμε τη διανομή τους, ώστε αύριο το πρωί όλοι οι μαθητές του Δήμου να παραλάβουν τις μάσκες τους.

Τέλος ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η απολύμανση σε όλα τα σχολικά κτίρια μέσω της οποίας θα διασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών μας, αντιμετωπίζοντας κάθε εστία μόλυνσης. Για την παραπάνω ενέργεια ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία «Υγειονομική Δυναμική» και τον κύριο Ανάργυρο Σπύρου Σουλιώτη που προσέφεραν δωρεάν τις παραπάνω απολυμάνσεις.

Θα ακολουθήσει το μήνυμα του Δημάρχου για τη νέα σχολική χρονιά.

Γραφείο Δημάρχου

Περισσότερα:ermionida.gr