Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Τι σημαίνει βιομηχανία.

Μία καθετοποιημένη Χαλυβουργία δεν χρειάζεται χώρο πάνω από 1000 στρέμματα για να παράγει προϊόντα αξίας 5 δις ευρώ. Δηλαδή 10 φορές περισσότερη αξία από το λάδι που παράγει όλη η Ελλάδα. Παρ΄ όλα αυτά η προστιθέμενη αξία είναι μικρή.
Ένα εργοστάσιο σχετικά καθετοποιημένο που βγάζει ακριβά κινητά σε ίδια έκταση θα έβγαζε προϊόντα 20 δις ευρώ. Η προστιθέμενη αξία πολύ μεγάλη. Στην Χαλυβουργία προσθέτουν αξία kyr;ivw τα μηχανήματα, στα κινητά η γνώση, η έρευνα, η καινοτομία, όλα άυλα προϊόντα της καλής εκπαίδευσης. Χρησιμότατα και τα δύο.
Αριστερά που μισεί τα εργοστάσια είναι αντεργατική, δηλαδή δεν έχει νόημα ύπαρξης. Η εργατική τάξη κάνει την Αριστερά και όχι το ανάποδο.
Χώρα που τα θέλει όλα κρατικά είναι υπό ..... σταλινική κατοχή νομεκλατούρας, όπως η ιστορία έδειξε.
Χώρα που τα θέλει όλα ιδιωτικά δεν θα έχει έργα κοινής ωφελείας, και καμιά κοινωνική μέριμνα. Εδώ δεν έχουμε ούτε ιστορικό παράδειγμα.
Άρα κάθε χώρα με το μείγμα που ταιριάζει στην παράδοσή της και στα όνειρά της.
Όμως χώρα χωρίς εργοστάσια σε αλληλεξάρτηση με το εκπαιδευτικό της σύστημα είναι και θα παραμένει χώρα φτωχή.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος