Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Σε μόλις τρία λεπτά δείτε πώς άλλαξαν τα ευρωπαϊκά σύνορα τα τελευταία τρία χρόνια!