Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ξέρουμε ότι ο δρόμος για την ανακύκλωση στην Ελλάδα είναι μακρύς και είμαστε ακόμα στην αρχή του, παρ όλα αυτά εμείς επιμένουμε, θεωρώντας πως μόνο έτσι βοηθάμε..

 Αντιγράφουμε την πρόταση από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), την Greenpeace, το WWF Ελλάς και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS

   ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα στην Ελλάδα η βέλτιστη περιβαλλοντικά πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων; Μα φυσικά το να μην παράγουμε καθόλου ή να ελαχιστοποιήσουμε τα σκουπίδια για τελική διάθεση. Είναι άραγε αυτό εφικτό στην Ελλάδα; Εάν ακολουθήσουμε μία ολοκληρωμένη και συνεπή πολιτική θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε τις αμέσως επόμενες δεκαετίες. Ήδη, αρκετές χώρες, όπως Γερμανία,Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία κ.α., έχουν προχωρήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και πλησιάζουν το τέλος του δρόμου έχοντας πετύχει μεγάλα
ποσοστά μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
Το κρίσιμο σημείο είναι να καταλάβουμε όλοι (κεντρική κυβέρνηση, ΟΤΑ, κοινωνία) ότι η πολιτική της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης είναι
η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών και όχι μια μόδα ή μια υποχρέωση την οποία πρέπει απλώς να τηρήσουμε γιατί μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF Ελλάς και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις τάσεις που διαμορφώνονται, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας όλες τις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων, προτείνουν ένα Στρατηγικό Μοντέλο, που αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο 10 ιεραρχημένων στρατηγικών επιλογών, που εκτιμάται ότι θα μας οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος, προσαρμόζοντας τις βέλτιστες διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές στα ελληνικά δεδομένα και ανάγκες. Αυτές οι 10 προτάσεις
είναι οι ακόλουθες:

1. Πρόληψη – Ιδέες για μηδενικά σκουπίδια. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρούμε λύσεις για να μην παράγουμε απορρίμματα. Υπάρχει τεράστια εμπειρία στην Ε.Ε. και πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να υιοθετηθούν και εφαρμοσθούν θεσμικά μέτρα και δράσεις για την δραστική πρόληψη και μείωση
των παραγόμενων απορριμμάτων, τόσο σε επίπεδο ΟΤΑ, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, μεγάλων παραγωγών και νοικοκυριών. Για να μπορεί να επιτύχει και να δώσει ποσοτικά αποτελέσματα η πρόληψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν από την πολιτεία, τους ΟΤΑ και όλους τους πολίτες δύο θεσμικές προτάσεις, που είναι αυτονόητες στην Ε.Ε.: α) Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη. β) Αντίστοιχα τα τέλη
τελικής διάθεσης, που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) θα πρέπει άμεσα να συνδεθούν με τις ποσότητες που θάβει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και να υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα στους ΟΤΑ για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στη μείωση των απορριμμάτων. Είναι απαραίτητη επίσης η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από την πολιτεία για τη μείωση της αχρείαστης συσκευασίας σε διάφορα καταναλωτικά αγαθά, η επανεξέταση του συνολικού παραγωγικού μοντέλου προϊόντων, καθώς και η υιοθέτηση από τους πολίτες φιλοπεριβαλλοντικών καταναλωτικών τρόπων συμπεριφοράς και αγορών.

2. Επαναχρησιμοποίηση – Η επαναχρησιμοποίηση δεν αφορά μόνο τις συσκευασίες αναψυκτικών, νερού και μπύρας, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα τυποποιημένα προϊόντα. Η επαναχρησιμοποίηση προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρηματικότητας σχετικά με τη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, παλαιών επίπλων, ρουχισμού και
άλλων προϊόντων, που σήμερα καταλήγουν στα απορρίμματα. Οι δράσεις επαναχρησιμοποίησης σε συνδυασμό και με νέες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης υλικών (βλέπε σημείο 6) μπορούν παράλληλα να συμβάλουν στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, στα πλαίσια μιας νέας «πράσινης»οικονομίας.

3. Οικιακή κομποστοποίηση – Τα οικιακά οργανικά αποτελούν το 35%-50% των απορριμμάτων μας και μπορούν εύκολα και οικονομικά να κομποστοποιηθούν στις κατοικίες μας. Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά της χώρας μας μπορούν με ένα ειδικό κάδο να παράγουν κομπόστ (λίπασμα) από τα οικιακά οργανικά τους, πουθα αξιοποιούν στον κήπο ή σε φυτά του μπαλκονιού τους, μειώνοντας αντίστοιχα τα παραγόμενα απορρίμματα. Εάν η πολιτεία θεσπίσει την τοποθέτηση κάδων οικιακής κομποστοποίησης στα κτίρια και ξεκινήσει την υλοποίηση μαζί με τους ΟΤΑ κάποιων μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, θα έδινε ουσιαστική ώθηση στο μέτρο. Εκτιμάται ότι, μόνο με την οικιακή κομποστοποίηση, οι ΟΤΑ μπορούν να μειώσουν τα προς διαχείριση οικιακά οργανικά και κλαδέματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί μέχρι και το 35% του
συνόλου των απορριμμάτων τους, στην ιδανική περίπτωση της πλήρους εφαρμογής της μεθόδου, με χαμηλό αρχικό κόστος και μεσοπρόθεσμο– μακροπρόθεσμο σημαντικό οικονομικό όφελος. Εκατοντάδες ΟΤΑ στην Ε.Ε.εφαρμόζουν την μέθοδο, εμείς τι περιμένουμε;

4. Διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων με 4 κάδους – Παράλληλα με την οικιακή κομποστοποίηση, μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα από την πολιτεία και τους ΟΤΑ το μοντέλο με 4 κάδους (αντί του ενός, των δύο ή των τριών, που εφαρμόζεται σήμερα) για τη συλλογή των απορριμμάτων και υπολοίπων υλικών. Ο πρώτος κάδος μπορεί να αφορά μόνο το χαρτί, που θα οδηγείται χωρίς άλλη διαλογή για ανακύκλωση, ο δεύτερος κάδος θα δέχεται όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, ξύλο), τα οποία θα οδηγούνται για διαλογή στα ειδικά ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και εν συνεχεία για ανακύκλωση, ο τρίτος κάδος θα δέχεται μόνο τα υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομήσιμα υλικά (όσα δηλαδή δεν αξιοποιούνται στην οικιακή κομποστοποίηση), τα οποία θα οδηγούνται για κομποστοποίηση σε μικρές ή μεγαλύτερες μονάδες κομποστοποίησης, και ο τέταρτος κάδος θα δέχεται τα υπολείμματα τα οποία θα οδηγούνται για τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ. Οι 4 κάδοι στο μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν 3, εφόσον οι πολίτες κάνουν πολύ καλό διαχωρισμό των υλικών, οπότε θα μπορούσε να καταργηθεί ο 4ος κάδος και τα όποια μη οργανικά υλικά του 3ου κάδου να διαχωρίζονται στις μονάδες κομποστοποίησης και να οδηγούνται σε ΧΥΤΥ. Το μοντέλο αυτό είναι βιώσιμο, συνδυαζόμενο με σταθμούς μεταφόρτωσης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος μεταφοράς όλων των υλικών. Το σύστημα των 4 κάδων προϋποθέτει και μια στοιχειώδη οικιακή υποδομή για το διαχωρισμό των 4
ρευμάτων.

5. Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων – Εφόσον εφαρμοσθεί το μοντέλο των 4 κάδων, η διαλογή των υλικών στα ΚΔΑΥ θα μπορεί να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικότερα σε σχέση με σήμερα, διότι θα οδηγείται για διαλογή το 20-25% των σημερινών ποσοτήτων. Έτσι, τα παραγόμενα RDF (καύσιμο από σκουπίδια) και υπολείμματα θα μπορούν σταδιακά να ελαχιστοποιηθούν προς το 1-3% (σε αντιδιαστολή με το 25-30% υπολειμμάτων από τη σημερινή λειτουργία των ΚΔΑΥ). Έτσι στο μέλλον αυτές οι ελάχιστες ποσότητες υπολειμμάτων από τις μονάδες διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών θα μπορούν να διατίθενται δεματοποιημένες σε ΧΥΤΥ ή ακόμη και να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικό καύσιμο (αντί για τα συμβατικά καύσιμα) σε τσιμεντάδικα ή σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται πρόσθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.

6. Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης και επέκτασή
της και σε άλλα υλικά – Αρκετά από τα σημερινά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. για συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές - ΑΗΗΕ, ελαστικά) χρήζουν σημαντικών αλλαγών ώστε να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα ανάκτησης ανακύκλωσης και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε. Επίσης, σήμερα υπάρχουν και άλλες σημαντικές κατηγορίες υλικών (όπως τα επικίνδυνα οικιακά, αχρησιμοποίητα ή ληγμένα φάρμακα, ο ρουχισμός και τα υποδήματα, τα έπιπλα ή άλλα ογκώδη
προϊόντα) για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και θα πρέπει να δημιουργηθούν με ευθύνη της πολιτείας, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με αυτά οι ΟΤΑ και να πετύχουν περαιτέρω μείωση των προς διάθεση υλικών με παράλληλη περιβαλλοντική διαχείριση.

7. Δημιουργία διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα – Τα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΚΑ) μπορούν να αποτελέσουν βασικό άξονα για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Αποτελούν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης και ταξινόμησης όλων των υλικών μέχρι τη μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση. Κάθε Κέντρο Ανακύκλωσης μπορεί να έχει έκταση 1-2 στρέμματα, να βρίσκεται μέσα ή πολύ κοντά στον αστικό χώρο και
να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους (κυρίως κοντέϊνερ) για όλα τα εν δυνάμει διαχειρίσιμα υλικά, όπως συσκευασίες, ΑΗΗΕ (ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα), ΑΕΚΚ (μπάζα), κλαδέματα, ρουχισμός – υποδήματα, ελαστικά, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, έπιπλα, ογκώδη κ.α. Κάθε ΚΑ θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 100.000 κατοίκους στην περιφέρεια και μέχρι 200.000 κατοίκους σε Αττική και Θεσσαλονίκη Στα ΚΑ θα μεταφέρουν οι δημότες μόνοι τους τα υλικά τους σε αυτά μετά από ενημέρωση και συνεχή παρότρυνση από τα διαρκή προγράμματα ενημέρωσης. Κάθε νησί θα πρέπει να έχει το δικό του Κέντρο Ανακύκλωσης, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Το ΚΑ θα πρέπει να διαθέτει ζυγοπλάστιγγα και θα παραλαμβάνει υλικά από τους πολίτες σε συγκεκριμένες ημέρες και ωράριο. Θα λειτουργεί κάποιες ώρες και τα Σάββατα και Κυριακές και θα απασχολεί περίπου 2-10 εργαζόμενους ανάλογα το μέγεθος του ΚΑ. Για τον σχεδιασμό και δημιουργία τους  μπορεί να αξιοποιηθεί η σημαντική εμπειρία δεκαετιών πολλών χωρών της Ε.Ε. Η χωροθέτηση σημαντικού αριθμού ΚΑ θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τους σταθμούς μεταφόρτωσης.

8. Αποφυγή της θερμικής επεξεργασίας – Με τα σημερινά δεδομένα οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ως μέθοδοι τελικής διάθεσης των απορριμμάτων είναι ασύμφορες για τη χώρα μας και θα πρέπει να μην επιλεγούν για τους εξής κυρίως λόγους: α) λόγω του πολύ υψηλού επενδυτικού και λειτουργικού κόστους (συγκριτικά με ανακύκλωση –
κομποστοποίηση – ΧΥΤΥ), β) λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων (εκπομπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης), γ) λόγω κοινωνικών και χρονικών δυσκολιών (αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και πολύχρονη κατασκευή), δ) λόγω δέσμευσης των ΟΤΑ για σταθερή παροχή απορριμμάτων προς καύση για μερικές δεκαετίες και άρα ενδεχόμενη ακύρωση κάθε προσπάθειας για περαιτέρω αύξηση της ανακύκλωσης στο μέλλον.

9. Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης – Η κομποστοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια επιλογή της πολιτείας για τη διαχείριση των υλικών του 3ου κάδου (οικιακά οργανικά) και των «πράσινων» υλικών των ΟΤΑ (κλαδέματα), αξιοποιώντας τους σταθμούς μεταφόρτωσης σε κάθε περιφέρεια για τη μεταφορά των οργανικών. Έτσι, στους περιφερειακούς σχεδιασμούς θα πρέπει να
διερευνηθεί και επιλεγεί η δυνατότητα της δημιουργίας μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους μονάδων κομποστοποίησης με ευθύνη των ΟΤΑ, των νομαρχιών και της περιφέρειας. Οι μικρές μονάδες μπορούν να εξυπηρετούν μικρούς ή/και απομακρυσμένους οικισμούς και μικρούς ΟΤΑ, οι μεσαίες μονάδες μεσαίου μεγέθους ΟΤΑ και οι μεγάλες μονάδες μεγάλους ΟΤΑ, σύνολο νομού ή σύνολο περιφέρειας. Η τεχνολογία που μπορεί να επιλεγεί θα πρέπει να περιλαμβάνει προδιαλογή των υλικών και κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος α) με ανοικτές αερόβιες μονάδες, β) με κλειστές αερόβιες μονάδες, ή ακόμη και γ) με κλειστές αναερόβιες μονάδες. Η επιλογή της κομποστοποίησης με κλειστές αναερόβιες μονάδες μπορεί να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια ή/και θερμότητα. Το παραγόμενο κομπόστ θα αποτελεί πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό που θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση διαβρωμένων δασικών εκτάσεων, τη συντήρηση πάρκων και αλσών στις πόλεις, την ανάπλαση εγκαταλειμμένων λατομείων και βέβαια τον εμπλουτισμό των αγροτικών καλλιεργειών. Ειδικά μάλιστα για τα ελληνικά εδάφη που είναι φτωχά σε οργανικά, το κομπόστ θα μπορούσε να τα ενισχύσει σημαντικά.

10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση – Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται συστηματική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται από τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης, τους ΟΤΑ και την πολιτεία, σε συστηματική ετήσια βάση, ολοκληρωμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης–ενημέρωσης και
εκπαίδευσης των πολιτών, στα οποία να εμπεριέχονται πολυδιάστατες δράσεις (όπως προβολή με πολλούς τρόπους σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτ, έντυπο υλικό) αλλά κυρίως περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία και πόρτα– πόρτα ενημέρωση των δημοτών. Αυτά τα προγράμματα ενημέρωσης θα πρέπει να επανέρχονται, όσες φορές χρειάζεται, σε περιοχές και ΟΤΑ που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν, για να ενημερώνονται οι νέοι κάτοικοι και να ενθαρρύνουν τους
παλαιότερους, ώστε να μην χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους. Κάθε πόρος που επενδύεται στην ενημέρωση αποφέρει πολλαπλά κέρδη στο μέλλον από τη σωστή συμπεριφορά των πολιτών.

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω, τα όποια υπολείμματα μπορούν να οδηγούνται σε ΧΥΤΥ. Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των υπολειμμάτων θα πρέπει σταδιακά να μειώνονται,οπότε σε βάθος χρόνου η εξάρτηση των ΟΤΑ από τους ΧΥΤΥ θα είναι μικρή. Π.χ. σε 10-15 έτη μπορεί να καταλήγει σε ΧΥΤΥ μόνο το 10-15% των σημερινών απορριμμάτων.
Το παραπάνω μοντέλο διαχείρισης μπορεί να χρηματοδοτηθεί: α) από τα σημερινά και μελλοντικά εθνικά συστήματα διαχείρισης και από συνεργαζόμενους με αυτά ιδιώτες, β)από τους ίδιους τους ΟΤΑ, γ) από την πολιτεία, και δ) από την Ε.Ε. Όσοι ΟΤΑ στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει έστω και εν μέρει το παραπάνω μοντέλο (π.χ. ο Δήμος Ελευσίνας τα τελευταία 5 χρόνια) ήδη βλέπουν σημαντική μείωση  των απορριμμάτων τους και του κόστους διαχείρισής τους ανά τόνο. Από εμπεριστατωμένη διερεύνηση στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης σχετικά με την εφαρμογή της κομποστοποίησης στην περιφέρεια, προκύπτει ότι το παραπάνω μοντέλο διαχείρισης είναι
σημαντικά πιο οικονομικό από άλλα, που αντί να αξιολογήσουν σωστά το ρόλο της ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και οικιακής κομποστοποίησης, προτείνουν από κοινού διαχείριση όλων των απορριμμάτων, που συμπεριλαμβάνει και θερμική αξιοποίηση.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το Δίκτυο
Μεσόγειος SOS, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων, εκτίμησαν το κόστος υλοποίησης αυτής της πολιτικής. Στους παρακάτω πίνακες περιέχονται συνοπτικά το κόστος επένδυσης, οι νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης που δημιουργούνται, και η πιθανή και λογική κατανομή των πηγών για την χρηματοδότηση. Από το εκτιμώμενο κόστος αξίζει να αναφερθεί ότι με συνολική αξιοποίηση οικονομικών πόρων της τάξης των 275 εκατ. € ετησίως (189 εκατ. €/έτος δημόσιοι πόροι και 86 εκατ. €/έτος ιδιωτικοί πόροι) μπορούμε σε μια 5ετία να δρομολογήσουμε ολοκληρωμένες και περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα περίπου 11.000 νέες θέσεις απασχόλησης σταθερής απασχόλησης.

Οι ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ είναι στο χέρι μας.

Για τους αναλυτικούς οικονομικούς πίνακες δείτε στην παρακάτω διεύθυνσηESMA ΚΑΙ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩN      

Παρουσίαση: Σπύρος Παπαδόπουλος

Μια βραδιά γεμάτη αυθεντική μουσική των βαλκανίων με την Έσμα, την Ξανθίπη Καραθανάση και παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, στις 23 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Φίλων της Μουσικής.

To όνομα Esma, είναι θρύλος, είναι η ενσάρκωση της φωνής των τσιγγάνων. Η Esma Redzepova, τσιγγάννικης καταγωγής, η αποκαλούμενη και ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ, με βάση τα επιτεύγματά της τα τελευταία 40 χρόνια, αναμφισβήτητα αποτελεί την πιο πετυχημένη καλλιτέχνιδα στο είδος της. Το άλμπουμ της «Queen of the Gypsies», έχει επιλεχθεί στα 20 καλύτερα άλμπουμ από την "World Music" συλλογή. Πληθωρική παρουσία, με απεριόριστη λαχτάρα και χαρά να παρασύρει με πίστη και ψυχή το κοινό που την παρακολουθεί στις τραγουδισμένες ιστορίες των τσιγγάνων απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Φωνή μοναδική με αγνή καθαρότητα και βάθος. Μια φωνή ερωτική και ταυτόχρονα μελαγχολική, όσο καμιά άλλη στο χώρο των Βαλκανίων.

Έχοντας στο πλευρό της τον μέντορα και μετέπειτα σύντροφο της ζωής της, ταλαντούχο μουσικό και παραγωγό Στέβο Τεοντοσιέβσκι, κατέκτησαν τα Βαλκάνια και τον κόσμο, δίνοντας ετησίως περίπου 400 συναυλίες, συμμετέχοντας σε σύνολο 586 δισκογραφικών δουλειών, που κυκλοφόρησαν σε δίσκους, κασέτες και CD, εκ των οποίων 2 είναι πλατινένιοι, 8 χρυσοί και 8 ασημένιοι δίσκοι, χωρίς όμως ποτέ να εγκαταλείψει τη γενέτειρά της, τα Σκόπια.

Η Esma εκτός από τη μεγάλη καλλιτεχνική της καριέρα πραγματοποιεί και ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο της χάρισε ήδη δύο υποψηφιότητες για «Νόμπελ Ειρήνης». Eίναι γνωστή στην Ελλάδα, μετά από την τεράστια επιτυχία των εμφανίσεών της στην Αθήνα, όπως επίσης και από την συμμετοχή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας το καλοκαίρι 2004 και στο Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων στο Λιτόχωρο ως «Τιμώμενο Πρόσωπο».

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η Έσμα και η Ξανθίππη Καραθανάση θα τραγουδήσουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Την έχουν χαρακτηρίσει σαν μια από τις πιο μεγάλες (σπουδαίες) φωνές του τόπου μας , όπου αθόρυβα και ταπεινά υπηρετεί την Τέχνη.

Η προσφορά της στη πλούσια παραδοσιακή μας μουσική με τις διονυσιακές φωνητικές της καταθέσεις , από ανωνύμους και επωνύμους τραγουδιστάδες της , είναι ανεκτίμητη.

Αρνήθηκε πεισματικά, με δική της επιλογή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να το κάνει , αποτραβηγμένη στα Μουδανιά της Χαλκιδικής, στη γενέτειρα της , να συμμετέχει στο βουερό τίποτα της αγοράς.
Έχει τραγουδήσει στα μεγαλύτερα festival του κόσμου και έχει βραβευτεί.
Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με τρίπτυχο βραβείο φωνής , ήθους και πατριωτισμού.
Η Ξανθίππη Καραθανάση μεγάλωσε σ' ένα περιβάλλον γεμάτο από ήχους, η μικρότερη και η πιό ζωηρή ανάμεσα στα τέσσερα καλλίφωνα παιδιά του Αποστόλη και της Ελένης Καραθανάση, ενός ζευγαριού που είναι μάλλον οι καλύτεροι τραγουδιστές και γλεντιστές του χωριού τους για πολλά χρόνια. Σε ένα περίγυρο όπου ζυμώνονται η τοπική μακεδινίτικη - χαλκιδικιώτικη παράδοση της οικογένειας, με την φρεσκάδα και τον πρόσχαρο χαρακτήρα των μικρασιατών προσφύγων, την διάλεκτο και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Και τα σημάδια αυτής της επίδρασης έγιναν εμφανή από πολύ νωρίς για την Ξανθίππη. Πρέπει να ήταν φθινόπωρο του 1961, όταν ακούστηκε για πρώτη φορά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, οπότε τα κολακευτικά σχόλια για τη φωνή της την κάνουν ευρύτερα γνωστή. Σε αυτό το κλίμα η Ξανθίππη, η μικρότερη από την ομάδα του παραδοσιακού τραγουδιού στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, έχει μια συχνή ραδιοφωνική παρουσία την περίοδο 1961-1964, όπου διακρίνεται ιδιαίτερα για την ερμηνεία της στα αργά, καθιστικά τραγούδια της Μακεδονίας και κυρίως της Χαλκιδικής, παρ' όλο το νεαρό της ηλικίας της. Τότε κάνει και την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση, με τέσσερα μικρά δισκάκια 45 στροφών. Εν συνεχεία συνεργάζεται για λίγο με το Λύκειο των Ελληνίδων. Το 1970 αποσπά το Α' βραβείο σε φεστιβάλ Δημοτικού τραγουδιού στην Ντιζόν της Γαλλίας, ενώ κατεβαίνει να μείνει μόνιμα στην Αθήνα. Το 1971 παίρνει μέρος μαζί με τον Χρόνη Αηδονίδη σε μιά σειρά συναυλιών του ΕΟΤ με δημοτικά τραγούδια στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Είναι η ευκαιρία όπου οι δισκογραφικές εταιρίες ανακαλύπτουν το ταλέντο της Ξανθίππης, την πλησιάζουν και της προτείνουν συνεργασία.

ESMA
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Συναυλία αφιερωμένη στο περιβάλλον

Συναυλία αφιερωμένη στο Περιβάλλον διοργανώνουν  σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο Ζάππειο η πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα και ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, με την υποστήριξη του ΣΚΑΪ.

Η πράσινη συναυλία πραγματοποιείται με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής για την κλιματική αλλαγή, το Δεκέμβριο, στην Κοπεγχάγη.
Στη συναυλία θα συμμετέχει το συγκρότημα από τη Δανία Γκράντ Άβενιου και ο Κωστής Μαραβέγιας με το συγκρότημα Μαραβέγιας Ιλεγκάλ. Η βραδιά θα ξεκινήσει με το νεανικό συγκρότημα Made in Greece.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
 Η συναυλία μπορεί να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους αρμόδιους πολιτικούς να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, είπε μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο πρεσβευτής της Δανίας στην Ελλάδα Τομ Νόρινγκ.
 Να τεθεί το περιβάλλον ως πρώτη προτεραιότητα από τους ηγέτες του κόσμου ζήτησε η μαθήτρια
Άννα Τρεπεκλή εκπροσωπώντας τη μαθητική πρωτοβουλία "Ο κόσμος καίγεται εσύ τι κάνεις".

Πηγή ΣΚΑΪ

Ποδηλατικός Γύρος Ερμιονίδας

Μόλις πήραμε το  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ απο τον Δήμο Κρανιδίου

Ο Δήμος Κρανιδίου στα πλαίσια του Πρόγραμμα του Μαζικού Αθλητισμού διοργανώνει τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο Ερμιονίδας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009.

Η εκκίνηση θα γίνει στη Κάτω Πλατεία Κρανιδίου στις 9:30 π.μ.

Καλούμε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας να πάρουν τα ποδήλατα τους και να έρθουν να χαρούμε όλοι μαζί την διαδρομή.

Θα υπάρξουν 2 διαδρομές η μία θα ξεκινήσει από το Κρανίδι και θα τερματίσει στην Κοιλάδα, για συμμετοχή κυρίως μικρών παιδιών και η άλλη διαδρομή Κρανίδι – Ερμιόνη – Πετροθάλασσα - Τζέμι και θα τερματίσει στο Πορτοχέλι.

Για του 4 νικητές θα υπάρχουν 4 ποδήλατα και διπλώματα για όλους τους συμμετέχοντες. Θα υπάρχει πλήρη ασφάλεια για τους δρομείς, η διαδρομή θα καλυφθεί από την τροχαία από εξειδικευμένους ποδηλάτες, νοσηλευτές, γιατρούς και ασθενοφόρο.

Η περσινή διοργάνωση η οποία στέφτηκε με επιτυχία πιστεύουμε ότι ήταν η αφετηρία και το κίνητρο για μεγαλύτερη μαζική συμμετοχή στον φετινό ποδηλατικό γύρο.

Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να προβάλουν με το δικό τους τρόπο το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς στέλνοντας μήνυμα ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς επίσης και στην στροφή προς τον αθλητισμό όλων των πολιτών.

Οι συμμετοχή ανεξαρτήτου εθνικότητας ηλικίας και αρτιμέλειας στο Μαζικό αθλητισμό πέρα από την σωματική και Πνευματική Άθληση συμβάλει στη προώθηση της Αθλητικής Ιδέας και της αναλλοίωτες αξίες του Ολυμπισμού.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη πήγαμε Βεάκειο..

Και είδαμε την παράσταση        ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ
                                            Από την πειραματική ομάδα ΄΄ΦΩΣ΄΄

Μια παράσταση ανάταση ψυχής ,χωρίς υπερβολές , με εξαιρετικές ερμηνείες από ερασιτέχνες ηθοποιούς και χορευτές που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν θέματα που αφορούν όλους μας , να «αγκαλιάσουν» φόβους και ερωτηματικά, συναισθηματικές
ανασφάλειες, ψευδαισθήσεις και αγωνίες σ ένα παιχνίδι κίνησης και λόγου.
Εξαιρετικές  οι κυρίες Κούκα και Αλκαίου.

Καμαρώσαμε την δικιά μας Κική Σέρφα και την μικρή της Λίλιαν και πήραμε την υπόσχεση μετά από πρόταση της Κικής ότι το επόμενο καλοκαίρι θα χαρούμε την παράσταση στην Ερμιόνη.

Χορογραφίες Μαρ. Παπαδοπούλου-Καλλιόπη Κούρου-Δάφνη Γκότση
Μουσική επιμέλεια Νίκος Κούρος
Σκηνοθεσία Μαριάννα Παπαδοπούλου
Κείμενα Καλλιόπη ΔράκουΜερικά αποσπάσματα από τα δυνατά κείμενα της παράστασης..

ΕΦΗΒΕΙΑ
Θυμάσαι που είχαμε μια έμφυτη απέχθεια στους κανόνες?
Από μικρές αισθανόμασταν αυτή τη φωτιά να σιγοκαίει. Μεγαλώσαμε και δεν τα καταφέραμε να σπάσουμε τα δεσμά της συντήρησης που τόσο κατηγορούσαμε.
Ν’ αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας.

ΠΑΩ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΟΥΡΑΝΟ
Σ’ ένα κομμάτι του ουρανού στοιβάζω τα όνειρα μου και ξεγλιστρώ. Με τα βλέφαρα βαριά παρακολουθώ αυτό το θέατρο σκιών.
Φωτίζω την αλήθεια μου ‘’Πατούν στα νύχια’’ οι ενοχές μου. Προτιμώ να λυγίσω παρά να ακουμπήσω την πλάτη μου στην άγνοια. Θα σηκωθώ ξανά.
Ο έρωτας μου μιλά. Χόρεψε μου για να αντέξω πέρα από τον χρόνο. Καίγονται τα πέλματα μου στο πάτωμα. Κάθε βήμα και ανάμνηση, μέχρι η απόγνωση να γίνει τέλεια. Τα τεντωμένα μου ακροδάχτυλα κρατούν την προσευχή μου που γίνεται ικεσία και την προσφέρω στην αρχαία κλεψύδρα του χρόνου. Φοβάμαι να μη γίνω αυτό που πασχίζω να ξεχάσω. Αγρυπνώ, πλανιέται το κορμί μου ριγεί.

Ποιος σωπαίνει την κραυγή?

ΜΑΜΑ ΓΕΡΝΑΩ
Θέλω να σταματήσω να θάβω την οργή μου, και να μεγαλώνω τη θλίψη μου. Προσπαθώ να αγαπήσω από την αρχή τον εαυτό μου για να αισθανθώ ελεύθερη. Και ίσως τώρα να μπορώ να αντιμετωπίσω όλα όσα μου αποκαλύπτει η αλήθεια των πραγμάτων γύρω μου, μια αλήθεια με την οποία δεν υπήρξα ποτέ σύμμαχος. Ο άνθρωπος γερνά όταν σταματήσει να ονειρεύεται.
Ωραία νέα και ευτυχής.

ΛΕΓΚΩ
Δεν σωπαίνω! Θα χάσω την νιότη μου! Πληγές οι εικόνες γύρω μου. Την σκέψη μου δεν ναρκώνω! Χρόνια και χρόνια θέλουν να μεγαλώνω στον κόσμο της πλάνης, εκεί που τρέφονται φόβοι, σ’ ένα μέλλον αβέβαιο. Δεν θα αφήσω να ροκανίσουν το μυαλό μου! Δεν θα επιτρέψω να μου στερήσουν τη γνώση της αλήθειας! Η πίστη δεν ζαρώνεται. Θα πιαστώ από μια άκρη του ουρανού για να δω την ζωή, κλονίζοντας τα θεμέλια της υποκρισίας τους.

Δεν θα αφήσω την ψυχή μου να στεγνώσει. Θα χαράξω μια ζωή χωρίς διαρροές.

Ελεύθερη θα κρατώ τον ήλιο στη χούφτα μου. Τα όνειρα δεν θα αιμορραγούν.

ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ.
Μια πάλη είναι η ζωή, όχι για τους άλλους αλλά για τον ίδιο τον εαυτό μας. Βρίσκω το κουράγιο να γυρέψω την αλήθεια στο ημίφως της μνήμης. Η σύγκρουση αναπόφευκτη. Φοβάμαι, πικραίνομαι, απορρίπτω, ονειρεύομαι, αναζητώ, ελπίζω.

<<Δυνατός είναι εκείνος που λυγίζει>>. Και εγώ λυγίζω αναζητώντας τον σκοπό μου. Αποδέχομαι τη φύση μου, την καλή και την κακή.
Δεν θέλω να παραμένει ξένος ο ευατός μου γιατί θα καταντήσει εχθρός.
Τον γνωρίζω βήμα-βήμα, πέφτω πάνω του, αγκαλιάζω τις απόκρυφες σκέψεις μου και μαθαίνω για τη ζωή.

ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΑΜΑ
Όταν κοιτάζω στο σκοτάδι μπορώ να σκέφτομαι καλύτερα. Το σκοτάδι ζωντανεύει τις απειθάρχητες ανησυχίες μου και με βοηθά να ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά!
Ονειρεύομαι τον έρωτα που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι χρόνου και ένα σύμβολο φυγής.

ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ
Σένα βράδυ μοναξιάς χαμήλωσα το βλέμμα. Ξεκίνησα ταξίδι από την αρχή,
μακριά σου. <<Φθαρτά είναι τα σώματα και μόνοι η ψυχή είναι άφθαρτη και αμέτρητη. Η ψυχή δεν σκοτώνεται, ούτε φθείρεται, ούτε φθείρει. Και αν σκοτωθεί το σώμα αυτή δεν χάνεται>>. Η ψυχή πετά μακριά τα παλιά σώματα και ντύνεται με άλλα καινούργια. Άναρχοι και αμετάβλητοι Δρυίδες με πλησιάζουν κυκλικά και αφήνουν τις πεταλούδες να περιπλανηθούν. Πολλές ζωές πολλοί δάσκαλοι.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ακροβατώ πάνω από λάθη που αγάπησα και μαζί με αυτά αγάπησα και τον ευατό μου από την αρχή. Η Αγάπη είναι η Αρχή και το Καλό Αθάνατο.
Με αυτά πορεύομαι εξουδετερώνοντας δισταγμούς, αφαιρώντας αμφιβολίες.
‘Όσο πιο πολύ φως απλώνεται μέσα μου τόσο πολύ λιγοστεύει το σκοτάδι γύρω μου. Θεέ μου! Πόσο ανάλαφρη νιώθω, σχεδόν πετάω.

Ο ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ
Σύνταγμα της Ελλάδος
Άρθρο 1ο-Παράγραφος 1

Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας .

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Προτάσεις βιβλίων απο τα δημοφιλή της εβδομάδας που πέρασε.

Η ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.


Το βιβλίο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε το 1931 και είναι το έργο που πρόσφερε στον Κούρτσιο Μαλαπάρτε μια φήμη ευρωπαϊκών διαστάσεων, αν και την εποχή εκείνη, έβλαψε την ξεχωριστή θέση που κατείχε ο συγγραφέας στους κόλπους του φασιστικού καθεστώτος.


 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ
 
 
Παραδέρνοντας σε έναν κυκεώνα δολοπλοκιών που ξετυλίγεται ως τις Άνδεις, θα αναζητήσουν τη Χαμένη Πόλη της Βιλκαμπάμπα και τα αμύθητα πλούτη των Ίνκας.


         ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΜΑΘΑ ΜΑ ΞΕΧΑΣΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ
Ο καθηγητής Νίκος Αλεξίου προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει αν ζούσε έναν εφιάλτη στον ύπνο του ή την ωμή πραγματικότητα. Ξαφνικά ένιωσε πως κατέρρευσε ένα κομμάτι του εαυτού του: η υπερηφάνεια που ένιωθε κάθε φορά που σκεφτόταν ότι θ' άφηνε πίσω κληρονομιά του την Άννα μετατράπηκε σε αγωνία, ίσως και ενοχή. Το μυαλό του και η ψυχή του βασανιστικά αναζητούσαν αυτοκριτική και λύση. Έπρεπε τώρα να ψάξει από την αρχή, καρέ καρέ, τη ζωή της Άννας και τη δική του ευθύνη σ' αυτή. Μόνη σωτηρία της ψυχής του ήταν η μετάνοια. Να της ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε ή δεν έκανε και την έφτασαν ως εδώ, να βρει τι ξέχασε να της μάθει.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμιόνης (Σχολείο Συγγρού).

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμιόνης σας καλεί να παρακολουθήσετε τη Σατιρική Κωμωδία «ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ» του Ανδρέα Λασκαράτου σε Θεατρική διασκευή του Ανδρέα Παπαδόπουλου, από τη Θεατρική Ομάδα του«Συλλόγου Πελοποννησίων Πετρούπολης».Το έργο είναι διαχρονικό και έχει σημαντικά πανανθρώπινα μηνύματα, γραμμένα με ευρηματικό τρόπο και καταλυτικό χιούμορ. Η Θεατρική Παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ. μ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμιόνης (Σχολείο Συγγρού).

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009

Το Πλανητάριο στο «Πυρετό του χρώματος»

Νέα ταινία θόλου «Ο πυρετός του χρώματος» για το έργο του Βαν Γκογκ.
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου επέλεξε την ταινία θόλου «Βαν Γκογκ: Ο πυρετός του χρώματος» για να εγκαινιάσει τη νέα χειμερινή περίοδο 2009-2010. Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται για το κοινό από τις 22 Σεπτεμβρίου.
Η ταινία, που απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας, είναι αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών, τον Vincent Van Gogh.

Η ταινία παρουσιάζει τη σύντομη, αλλά θυελλώδη ζωή και συνάμα τη σπουδαία καλλιτεχνική πορεία του μεγάλου δημιουργού, από την ηλικία των 27 ετών ως τον τραγικό του θάνατο στα 37 του χρόνια. Κάνοντας ένα εικονικό ταξίδι στο χρόνο και το χώρο, η ταινία αναδεικνύει το έργο του μεγάλου ζωγράφου που έφερε την επανάσταση στο χρώμα.
Για τη δημιουργία της ταινίας συνεργάστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, όπως το μουσείο D?Orsay στη Γαλλία και τα Μουσεία Van Gogh και Kroller Muller στην Ολλανδία, ενώ συμμετείχαν ακόμη τα Μουσεία Maison Van Gogh, το Fundacion Colleccion Τhyssen -Bornemisza και το Μusee Rodin, καθώς και εταιρίες όπως η MacGillivray Freeman Films, η La Geode και η Camera Lucida Productions. Στην Ελλάδα, την ταινία «έντυσαν» με τη φωνή τους οι ηθοποιοί Κώστας Τζούμας και Θέμις Μπαζάκα.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Ευγενίδου προγραμματίζει συναφείς εκδηλώσεις για παιδιά. Πρόκειται για σειρά δωρεάν μαθημάτων ηλεκτρονικής εικονογράφησης με τίτλο «Το χρώμα μέσα από τα μάτια του Βαν Γκογκ», τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τον εικονογράφο Αντώνη Ασπρόμουργο στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου. Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου: http://www.eugenfound.edu.gr.