Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Γεώργιος Γαβρήλος: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για τις κακοτεχνίες του έργου οδοποιίας στην Ε.Ο. Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της ΤραχειάςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς 

1. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Θέμα: Ποια είναι η θέση της Περιφέρειας για τις κακοτεχνίες του έργου οδοποιίας στην Ε.Ο. Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της Τραχειάς και τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της ζημιάς του οδοστρώματος.

Στην Επαρχιακή Οδό Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της Τραχειάς, διαπιστώνονται εκτεταμένες ρηγματώσεις κατά μήκος του οδοστρώματος. Είναι προφανές ότι οι ρηγματώσεις αυτές οφείλονται σε ανάλογες μετακινήσεις του υποκείμενου εδάφους. Οι μετακινήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα. Το αίτιο, είναι ένα σε εξέλιξη, όπως φαίνεται, γεωλογικό φαινόμενο.
Πριν από λίγα (3-5) χρόνια, εκτελέστηκαν στην περιοχή εκτεταμένα και πολυδάπανα τεχνικά έργα προς αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος, ότι τα έργα αστόχησαν.
Η παραγωγή μελετών με άρτια και επιστημονικά κριτήρια, όπως και η
εκτέλεση των δημόσιων έργων με τις υψηλότερες και σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, είναι ο μόνος τρόπος για τη διαφύλαξη και προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Από την άλλη, φαινόμενα διαπλοκής, κακοτεχνίες και προχειρότητα φαίνεται πως είναι οι πρακτικές που επικρατούν, δυστυχώς. Οφείλουμε σε αυτές να είμαστε αμείλικτοι και αποφασιστικοί. Πρέπει να αναζητούνται και να τιμωρούνται παραδειγματικά οι υπεύθυνοι κατασπατάλησης και διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. 


Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:
  1. Εάν, έχει εκτελεστεί εδαφοτεχνική μελέτη στην περιοχή, ποιό γραφείο διενέργησε τις έρευνες, πότε έγιναν αυτές και ποιά ήταν η δαπάνη;
  2. Ποιά εταιρεία ήταν η Ανάδοχος και ποιά η δαπάνη εκτέλεσης των εν προκειμένω έργων;
  3. Πότε έγινε έναρξη και πότε η παράδοση του συγκεκριμένου έργου; Παραλήφθηκε το έργο καλώς; Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές και οι εγκεκριμένες μελέτες; Έχουν επιστραφεί οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης; Οι ενδείξεις αστοχίας δεν είναι πρόσφατες και αρκετά σύντομα εμφανίστηκαν ξανά ρηγματώσεις  στο οδόστρωμα.
  4. Προτίθεται η Περιφέρεια να διενεργήσει έρευνα για την αστοχία του έργου, να διενεργήσει ΕΔΕ και να αναζητήσει ευθύνες;
  5. Ποιές είναι τυχόν άλλες ενέργειες που πρόκειται να προβεί η Περιφέρεια;
  6. Πρόκειται να ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητο φορέα;
  7. Πότε και με ποια διαδικασία θα αποκατασταθεί η ζημιά του οδοστρώματος  στην Επαρχιακή Οδό Λυγουριού- Κρανιδίου στο ύψος της Τραχειάς?


Τρίπολη, 03-03-2015

Οι ερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι


Γεώργιος Γαβρήλος

Νικόλαος Πατσαρίνος