Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Ερώτημα

Μήπως ο κύριος Κρητσωτάκης με τις ενέργειές του έδειξε στο τοπικό ‘πολιτικοδημοτικό σύστημα’  τι εστί ευθεία οδός και αποτελεσματικότητα; Χωρίς προκαταλήψεις, με στοχευμένες απλές κινήσεις, υπέρ του τόπου του και κυρίως των νέων;

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος