Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Εμείς βάζουμε τη φωτογραφία, εσείς τα ονόματα.
Από το φωτογραφικό αρχείο των ασπρόμαυρων της "Ερμιόνης του χθές" που συγκεντρώνουμε.

(Αρχείο της οικογένειας Καλομοίρας και Θόδωρου Λουμουσιώτη)