Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Βασίλης Γκάτσος Μπάζα και αδρανή υλικά

 Ωραία τα μάζεψε τα μπάζα και τα αδρανή υλικά πίσω από το παλιό Παγοποιείο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. Αλλά πού τα πήγε; Πού τα απέθεσε;

Πάντα οι ανακοινώσεις του Δήμου μιλάνε για καθαρισμούς από μπάζα αλλά δεν διευκρινίζουν σε ποιον αδειοδοτημένο χώρο τα πάνε.
Οι ιδιώτες τις σακούλες με τα μπάζα και τα αδρανή υλικά τις αφήνουν είτε δίπλα στους κάδους απέναντι από το καλογερικό πηγάδι, ή στις παρυφές δρόμου με την ελπίδα να τις μαζέψει κάποτε ο Δήμος.
Γιατί δεν ξέρουν πού να τις πάνε! Χρόνια τώρα.
Επίσημα λοιπόν η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης με ανακοίνωση να πει στους Ερμιονίτες πού να αφήνουν τις σακούλες με μπάζα και αδρανή (εννοείται καθαρά). Αν δεν γνωρίζει, να το κάνει αίτημα γραπτό προς τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, γιατί είναι χρονίζον αίτημα όλων των Ερμιονιτών.
Το ίδιο να κάνει και ο Δήμος για όλους του Δημότες της Ερμιονίδας. Άλλωστε δεν συμφέρει τον Δήμο να αναμειγνύονται καθαρά μπάζα μέσα στις σακούλες με απορρίμματα, γιατί κοστίζει περισσότερο η μεταφορά τους και η αξιοποίησή τους.
Πέστε πού τα πάτε, για να σας τα φέρνει ο κόσμος κατευθείαν εκεί.
Επιτέλους πέστε!

Βασίλης Γκάτσος