Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

εδώ είναι όλα..


.. με μάσκα ή  χωρίς.

Φεγγαρόβολτες του Δημήτρη Πάλλη.