Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος (Κρανίδι) ανακοίνωση

Κρανίδι, 4η Μαρτίου 2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 13805/3.3.2021 Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00’' που δημοσιεύτηκε  στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 843 στις 3.3.2021 ισχύουν τα εξής:

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι:

α) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: «….αδ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας…»


Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής:


ΑΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (δηλαδή το Υποθηκοφυλακείο Μάσσητος (Κρανίδι)


ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ:

-Οι κάθε είδους συναλλαγές καθώς και ο έλεγχος των αρχείων.

-Κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων.

-Η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.


Η Υποθηκοφύλακας

Ευγενία Γερμανού