Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Αναστάσιος Λάμπρου :Απόδοση τιμής σε αποβιώσαντες Δημάρχους


Κρανίδι,  4  Μαρτίου  2021


ΠΡΟΣ

  κ. Νικόλαο Αντώνιοζα, Πρόεδρο,                                                                                                                                   και Συμβούλιο Κοινότητας Κρανιδίου.


ΚΟΙΝ. 

  1. κ. Ιωάννη  Γεωργόπουλο,                                                                                                              Δήμαρχο Ερμιονίδας
  2. κ. Αντωνία Αντωνοπούλου,                                                                                                              Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑ : “Απόδοση  τιμής  σε  αποβιώσαντες Δημάρχους”.


Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Σε λίγες ημέρες, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εκδημία του τέως Δημάρχου Ερμιονίδας, κ. Δημητρίου  Σφυρή.  Επειδή λόγω των συνθηκών της πανδημίας, πέραν των αυτονόητων υποχρεώσεων της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, δε δόθηκε μέχρι στιγμής η ευκαιρία να αποδοθούν οι προσήκουσες τιμές στη μνήμη του, σας καταθέτω την παρακάτω πρόταση, για την οποία παρακαλώ να εισηγηθεί θετικά το Συμβούλιό σας, ώστε στη συνέχεια η εισήγησή του να προωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση και υλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 8, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ύστερα από τα ανωτέρω, εισηγούμαι να δοθεί το όνομα του τέως Δημάρχου Ερμιονίδας, σε οδό της Κοινότητας Κρανιδίου, “Οδός Δημητρίου Σφυρή – Δημάρχου Ερμιονίδας” ως ελάχιστη τιμή στη μνήμη του και  την προσφορά του στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόταση αυτή  είναι σε πλήρη συμφωνία, τόσο με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και με τις  οδηγίες της Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής, που παροτρύνουν τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να υλοποιήσουν σχέδιο για την ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και την αρίθμηση των κατοικιών.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, προτείνουμε επιπλέον να τιμηθούν με τον ίδιο τρόπο (ονοματοθεσία οδών στην Κοινότητα Κρανιδίου) και οι αποβιώσαντες πρώην Δήμαρχοι Κρανιδίου : Αναστάσιος Γκιώνης, Δημήτριος  Φωστίνης, Κυριάκος  Στεφάνου, ώστε να τύχουν της ίδιας τιμής με τον προσφάτως αποβιώσαντα  τ. Δήμαρχο, κ. Δημήτριο Σφυρή.

Στην πρότασή μας αναφέρουμε μόνο διατελέσαντες εκλεγμένους Δημάρχους, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή και που έχουν προσφέρει στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ευελπιστώντας η τακτική αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον. (Τον πρώην Δήμαρχο κ. Μιχαήλ Χάσπαρη, δεν τον αναφέρουμε, γιατί υπάρχει κεντρική οδός στην Κοινότητα Κρανιδίου, που φέρει το όνομά  του).

Με  την  πρότασή μας αυτή, αφενός συμβάλλουμε  στην υπέρβαση  μικροπαραταξιακών αντιλήψεων  και  πρακτικών, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και στερεότυπα του παρελθόντος και αφετέρου θεραπεύουμε την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού της ονοματοθεσίας στην Κοινότητα Κρανιδίου, ξεκινώντας με την απόδοση τιμής  στους  πρώτους  πολίτες του  Δήμου.

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό, η επιλογή αυτής της τιμής, να επεκταθεί και σε άλλες σημαντικές προσωπικότητες της Κοινότητας Κρανιδίου και του  Δήμου  Ερμιονίδας, όπως κληρικούς, επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους.

Με  τιμή


Αναστάσιος  Λάμπρου