Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Αρχεία νομού Αργολίδας απέκτησαν ιστοσελίδα.

Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ευρετήρια των συλλογών μας, και όχι μόνο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης gak.arg.sch.gr
Τα Αρχεία Νομού Αργολίδος είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Αργολίδος είναι η διάσωση, εποπτεία, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το 1979, στα πλαίσια ερευνητικής αποστολής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίστηκε το αρχείο του Δήμου Ναυπλιέων (1835 – 1899), που εμπεριείχε το αρχείο του Δήμου Ασίνης (1835 – 1841) και ένα μέρος του αρχείου της Δημογεροντίας Ναυπλίου (1828-1835), τα οποία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν από τον Ιστορικό – Ερευνητή του Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε. κο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη και ομάδα συνεργατών του.

Η ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησης αυτού του αρχειακού υλικού δρομολόγησε διαδικασίες, οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου (Μ.Τ.Ι.Α.Ν.) (Π.Δ. 3/1984), με περιοχή ευθύνης το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Το Μάιο του 1988 ανατέθηκε προσωρινά η λειτουργία του στην προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», σε αίθουσα της οποίας είχε ήδη μεταφερθεί τμήμα του αρχείου του δήμου Ναυπλιέων. Όμως, η λειτουργία του, ως αρχειακής υπηρεσίας, άρχισε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο του 1988.

Το Μάιο του 1991 με το νόμο 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου μετονομάστηκε σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδας» και επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε όλο το νομό. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Αργολίδας» αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), τα οποία είναι αυτοτελή υπηρεσία και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στέγαση

Αρχικά συστεγάστηκε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», μέχρι το 1991 όταν και εγκατέλειψε τη Βιβλιοθήκη και το ιστορικό κέντρο της πόλης και μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση στην Πρόνοια Ναυπλίου.

Υπηρεσίες προς το κοινό

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Αργολίδος λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Οι επισκέπτες του Αρχείου μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφα του αρχειακού υλικού για το οποίο ενδιαφέρονται, τηρουμένων των προβλεπόμενων από την υπηρεσία όρων (πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο, όπως αυτό αναγράφεται στον σχετικό τιμοκατάλογο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.

Τα αρχεία που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Αργολίδος καλύπτουν χρονικά κυρίως την περίοδο από το 1828-2012, ενώ υπάρχει και αρχειακό υλικό που αποτελείται από αναφορές των προξένων της Γαλλίας στο Ναύπλιο της περιόδου 1686-1784.
Οι συλλογές του Αρχείου, που συνεχώς εμπλουτίζονται, υπολογίζονται σε 2.000 γραμμικά μέτρα περίπου και στεγάζονται σε τρία διαφορετικά κτίρια εμβαδού 500 τ.μ.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.

• Αναγνωστήριο

Στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Αργολίδος λειτουργεί αναγνωστήριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πολίτης που αναζητάει πληροφορίες και λειτουργεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.».

Κανονισμός Αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Βιβλιοθήκη
Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Αργολίδας λειτουργεί βιβλιοθήκη ιστορικού – αρχειονομικού περιεχομένου και λειτουργεί υποστηρικτικά στις δραστηριότητες του Αρχείου και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό, το οποίο φυλάσσεται στην υπηρεσία. Η Βιβλιοθήκη του Αρχείου αριθμεί 4.400 τόμους με 9.300 τίτλους.
Το περιεχόμενό της αποτελείται:

1. Από τη βιβλιοθήκη της Οικογένειας Παπαδόπουλου, όπου υπάρχουν στρατιωτικά, ιατρικά, θρησκευτικά και λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά.
2. Από τη βιβλιοθήκη του μακαριστού Γεωργίου Χώρα, η οποία αποτελείται από θρησκευτικά και ιστορικά βιβλία.
3. Από δωρεές ιδιωτών και φορέων με ιστορικό κυρίως περιεχόμενο.
4. Από αποστολές εκδόσεων της Κ.Υ. και των Περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. Πρόκειται για πρακτικά συνεδρίων με ιστορικό περιεχόμενο, καθώς και για ευρετήρια αρχειακών συλλογών.
5. Από αναπαραγωγές άρθρων που έχουμε πραγματοποιήσει, καθώς και από αγορές που πραγματοποιήσαμε στο παρελθόν και αφορούν βιβλία τοπικής ιστορίας.
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα τοπικής ιστορίας και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, κατόπιν συνεννοήσεως. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Χάλη 12, Τ.Θ. 119, Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνα: 2752 028228, 024007
Fax : 2752 028228
E-mail: mail@gak.arg.sch.gr

Δ.Χ.Γεωργόπουλος
Ιστορικός – Αρχειονόμος
Αν. Προϊστάμενος