Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Θέλουμε να το βλέπουμε το σχολείο μας.Και αν δεν αξιωθούμε να το δούμε, να ξέρουμε ότι υπάρχει.
Βασίλης Γκάτσος