Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Οι μορφωμένοι κατά το Σωκράτη
Όταν ρωτήσανε το Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για τη συσσώρευση γνώσεων. Η μόρφωση είπε, είναι θέμα συμπεριφοράς. Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους;
1.- Πρώτα απ’ όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.
2.- Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική.
3.- Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές.
4.- Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.
5.- Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.
6.- Αυτούς που δε νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες τους.
7.- Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και τη δόξα τους.

Δημήτρης Τουτουντζής