Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

Κοινότητα Διδύμων: Οδοιπορικό στον Τόπο και στον Χρόνο

Φυλλάδιο με σημαντικα ιστορικά στοιχεία που εξέδωσαν η Κοινότητα Διδύμων και ο Μορφωτικός Σύλλογος Διδύμων.

Περισσότερα στο villadidimo