Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΕΡ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας https://deyaer.wordpress.com/ η παρακάτω ανακοίνωση και παρακαλούμε για την ενημέρωση των δημοτών/αναγνωστών σας.

ΚΡΑΝΙΔΙ, 20-03-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Όπως σας ενημερώσαμε στις 2 Μαρτίου 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου» από την ανάδοχο εταιρία «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.», κύριος του οποίου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας και φορέας υλοποίησης του η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και της Περιφέρειας Πελοποννήσου της 19/7/2013. Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου είναι αρμοδιότητα της Π.Ε. Αργολίδας – Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο.
Η σημασία του έργου λόγω της παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης του Κρανιδίου είναι γνωστή σε όλους και η νέα διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έκανε ότι ήταν δυνατό να ξεκινήσει το έργο από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε, ακόμα και εάν δεν δημοσιοποίησε τις επαφές που έκανε και την πίεση που άσκησε. Λόγω λοιπόν της σημασίας του έργου για την Τ.Κ. Κρανιδίου ζητούμε την κατανόηση σας για την γενική όχληση που προκαλείται. Επίσης λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει συνολικά ένα τέτοιο έργο μεγάλης κλίμακας αναμένονται και ανάλογες βλάβες του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με συνέπεια να υπάρχουν πολύωρες διακοπές της παροχής νερού στους καταναλωτές. Οι βλάβες αυτές είναι αρμοδιότητα της αναδόχου εταιρίας «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.», η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη επισκευής των βλαβών που προκαλεί. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα είναι αρωγός του έργου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών με άμεση υποστήριξη στους καταναλωτές μας και στην «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.» με σκοπό την άμεση επιδιόρθωση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό, αλλά τονίζουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα και ευθύνη μας. Παρακαλούμε λοιπόν όλους εσάς τους καταναλωτές της Τ.Κ. Κρανιδίου να είστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενη διακοπή της παροχής νερού και να μεριμνήσετε για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας σε νερό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ