Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» Δελτίο τύπουΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ


Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2015 αποφασίσαμε ομόφωνα την αποδοχή του ποσού περίπου 400.000 ευρώ προερχόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη λειτουργία μονάδας μηχανικής διαλογής.
Τη Δευτέρα στις 16 Μαρτίου στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίστηκε η πίστωση στα πλαίσια εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τώρα αναμένουμε την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις, να παρουσιαστεί μία τεχνική έκθεση για την αξιοποίηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συσσώρευσης αστικών στερεών αποβλήτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές στη θέση όπως αυτή που βρίσκεται στον Κάμπο Κρανιδίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου και τα στερεά απόβλητα που βρίσκονται ανεξέλεγκτα έξω από τον χώρο του δεματοποιητή στη
θέση Σταυρός Διδύμων. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά την σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης για να αποτρέψει την επιβολή χρηματικών ποσών στη χώρα εξασφάλισε 11.000.000 ευρώ και αυτά διανεμήθηκαν σε 15 Δήμους της χώρας οι οποίοι αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα με το Δήμο Ερμιονίδας.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η εξαγγελία αυτή υλοποιήθηκε και εξασφαλίστηκαν έγκαιρα το άνω χρηματικό ποσό που ήταν τόσο απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα.
Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένουμε με ενδιαφέρον την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου για το πώς θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Και επειδή για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού απαιτείται να προχωρήσουμε σε διεθνή διαγωνισμό  πρέπει να τηρήσουμε όλες οι προδιαγραφές που επιβάλλει η σύγχρονη κείμενη νομοθεσία.
Σε αυτό σημείο πρέπει να λάβετε υπόψη μας τις εξής παρατηρήσεις.

Ø  Να επιδιωχθεί η κατάλληλη επιστημονική λύση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο σε όγκο σύμμεικτων απορριμμάτων που υπάρχουν σε χωματερές με την πλέον οικονομικότερη τιμή.

Ø  Η λύση που θα επιδιωχθεί  μέσω της τεχνικής έκθεσης να εξασφαλίζει και να τηρεί όλα τις προϋποθέσεις ενός πλήρους ανταγωνισμού και να μην έχουμε φαινόμενα φωτογραφικών διατάξεων που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά επαναλαμβανόμενα συμφέροντα.

Ø  Η καινούργια νομοθεσία των διεθνών διαγωνισμών προβλέπει τον έλεγχο αυτών από ανεξάρτητες αρχές και μία από αυτές είναι η αρχή του ανταγωνισμού που ισχύει στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχει πάγια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών φαινομένων.

Ø  Στη φάση της προετοιμασίας της τεχνικής έκθεσης κρίνεται απαραίτητο ο Δήμος μας να συνεργαστεί τόσο με την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για να υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.
Κύριος στόχος του Δήμου πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίησης του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας