Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα ΠοίησηςΠαγκόσμια Ημέρα Ποίησης
 Η 21 Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η καθιέρωση ως επίσημου διεθνούς θεσμού έγινε μετά από ελληνική πρόταση . Η Εταιρεία Συγγραφέων έκανε δεκτή την πρόταση του ποιητή Μιχάλη Μήτρα να επιλεγεί  ως ημέρα εορτασμού η 21 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας-αρχή  άνοιξης.
Η πρώτη ημέρα ποίησης γιορτάστηκε στην Ελλάδα το 1998. Το 2001 η UNESCO,ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων, πρέσβη Βασίλη Βασιλικού, υιοθέτησε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, αναθέτοντας στη χώρα μας να οργανώσει τον πρώτο διεθνή εορτασμό.
Μέρα  που ’ναι σήμερα, ας την τιμήσουμε.

Γιάννης Λακούτσης


Αυτάρκεια
Τι μ’ ωφελούνε τα φλουριά,
το κίτρινο χρυσάφι,
που μ’ενθυμίζουν τη θωριά,
που καταλυούν οι τάφοι;

Κι όλον του κόσμου ταις τιμαίς
κι αυτές τι να τις κάμω,
που μοιάζουν παιδικαίς γραμμαίς
πα στου ’γιαλού τον άμμο;

Προβάλλ’ η θάλασσα μ’ ορμή,
μ’αγριωμένη γνώμη,
σβύν’ απ’ τον άμμο τη γραμμή
πριν τελειώσ’ ακόμη.

Προβάλλ’ ο Χάρος, στον Βοριά,
στον Λίβα καβαλάρης,
και σε χωρίζ’ απ’ τα φλουριά,
που’πάθιαζες να πάρης!

Δώστέ με νιότη περισσή
κι αγάπη σαν λουλούδι,
δώστέ μ’ ένα στυφό κρασί
κι ένα γλυκό τραγούδι.

Κι ας έλθ’ αυτός με τας  τιμάς,
κι αυτός πωχ’ αρχοντέψει,
να φάν να πιούν μαζί μ’ εμάς,
να διώ ποιος θα ζηλέψη!

Γ.Βιζυηνός