Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Τάσος Γ. Λάμπρου :ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                               Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015


ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»
Ένα σημαντικό έργο για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου ότι στις 2 Μαρτίου 2015 ξεκίνησε ένα σημαντικό έργο για το Δήμο μας και ιδιαίτερα για το Κρανίδι και σχετίζεται με την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου - με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.
 Το έργο ξεκίνησε από τη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» και μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης περίπου 200 μέτρων αγωγών σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αργολίδας κ. Κωνσταντίνα Καχριμάνη.
Το έργο αυτό με ενέργειες τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑΕΡ όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» με απόφαση ένταξης πράξης
2198/20-5-2013 συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014.
Το έργο είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου και θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που σχετίζεται τόσο με την απώλεια μεγάλου ποσότητας νερού όσο και με τη δυνατότητα μετά την κατασκευή του παραπάνω έργου να αναζητηθεί η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου.
Θα επιθυμούσαμε η ενημέρωση για την πορεία του έργου να είχε γίνει από την σημερινή διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΥΑΕΡ. Όμως αισθανθήκαμε την ανάγκη να προβούμε στην παραπάνω ενημέρωση  για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.
Επίσης θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην οποία συμμετέχουν και αιρετοί όσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ και να συμβάλλουν στην σωστή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την προβλεπόμενη  μελέτη ένταξης του έργου.
Η Επιτροπή παρακολούθησης πρέπει να επιβλέψει τις εργασίες της κατασκευαστικής εταιρείας (ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε) ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Υπάρχουν μερικές ανησυχίες εξαιτίας της μεγάλης έκπτωσης που έδωσε η μειοδοτούσα εταιρεία κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της τεχνικής έκθεσης.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει συμβάλλει με τις αρμόδιες υπηρεσίες της στο να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το σημαντικό αυτό έργο της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου – αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης.
Απαιτείται να συμβάλλουμε όλοι ανάλογα με το θεσμικό ρόλο τον οποίο κατέχουμε στο να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτό το σημαντικό έργο που θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο.

                                                                       Για τη Δημοτική Παράταξη
«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
Ο επικεφαλής
Τάσος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σϋμβουλος Δήμου Ερμιονίδας