Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Τι είναι η Ηθική                                                     Τι είναι η Ηθική

Δημήτρης Τουτουντζής

Η λέξη ηθική προέρχεται από το ρήμα εθίζω που σημαίνει συνηθίζω σε κάτι ή συμμορφώνομαι σε κάτι αυθόρμητα, δηλαδή σημαίνει την δύναμη να κάνω κάτι από συνήθεια. Ώστε η ηθική είναι κάτι το επίκτητο που αποκτιέται με την συνήθεια ή άλλως με την προσαρμογή των ενεργειών μας σε ένα ηθικό υπόδειγμα ή πρότυπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προηγηθεί η ύπαρξη ενός ορθού προτύπου ώστε η προσαρμογή μας σ’ αυτό να μας οδηγεί σε πρόοδο και ανέλιξη.
Η εκδήλωση του ωραίου και του αρμονικού γίνεται μέσα στην ύλη. Η εκδήλωση της μαθηματικής ακρίβειας και ορθότητας γίνεται μέσα στο Πνεύμα. Η εκδήλωση του αληθούς γίνεται στον Θεό. Η Ηθική στην ψυχή είναι το φιλοσοφικό ανάλογο των τριών εκδηλώσεων που προαναφέρθηκαν. Η Ηθική μέσα στην Ψυχή είναι επομένως, όπως το Κάλλος μέσα στην Ύλη, η Ακρίβεια μέσα στο Πνεύμα και η Αλήθεια στον Θεό. Καθώς η ανθρώπινη Ψυχή είναι προϊόν της επιδράσεως του Πνεύματος επί της Ύλης, αυτή υφίσταται πότε την επικυριαρχία του
Πνεύματος και πότε της Ύλης. Η Ψυχή όταν κυριαρχείται από το Πνεύμα, εκδηλώνεται δια μιας συγκρατημένης  επιθυμίας και μιας αδιάλλακτης αυστηρότητας, ενώ .όταν κυριαρχείται από την Ύλη εκδηλώνεται με επιθυμίες και πάθη επιπόλαια και χαμηλά. Μέσα στον αμοιβαίο ανταγωνισμό ίσης επικυριαρχίας και επιρροής των δύο αυτών ουσιών επί της Ψυχής, αυτή δημιουργεί μέσα της την Ηθική, δανειζόμενη το ορθό και ακριβές από το Πνεύμα, το δε ωραίο και αρμονικό από την Ύλη.
Το Πνεύμα είναι ο αποκλειστικός θεματοφύλακας της Σοφίας. Η Ψυχή είναι ο αποκλειστικός θεματοφύλακας της Αγάπης. Επομένως η αρχή που επικρατεί στην Ηθική είναι η Αγάπη και όλα όσα απορρέουν από αυτήν. Το πρωτότοκο δημιούργημα της Ηθικής είναι η Δικαιοσύνη. Άνθρωπος ανήθικος δεν μπορεί να είναι δίκαιος. Η Ηθική είναι η πρώτη δημιουργία της ιδέας και της σκέψεως του ανθρωπίνου Όντος. Το παν λυγίζει και υφίσταται το μοιραίο των νόμων της Ύλης, αλλά η Ηθική παραμένει πάντοτε αμετάτρεπτη και αμετακίνητη μέσα στην Παγκόσμια Ισορροπία. Από τότε που δημιουργήθηκε η Ηθική, τα πάντα πάνω στη γη άλλαξαν και μέσα σε μια ανοδική εξέλιξη τα πάντα μεταμορφώθηκαν. Όμως η Ηθική παραμένει όρθια και μοναδική, διδάσκοντας σε όλους τους λαούς, την Αγάπη, την Καλοσύνη και την Αλήθεια.