Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

Λαμπερή Περιφέρεια.

Ωραία το τόνισαν οι Ιχνηλάτες.
Μόνη της βέβαια προσπαθεί να προσδιορίζεται ως λαμπερή. Τίποτα δεν είναι λαμπερό ούτε στο Κράτος, ούτε στην Περιφέρεια, ούτε στους Δήμους. Και παρόλη τη μεγάλη κρίση, παρόλο που δεν υπάρχει Έλληνας που να μη βλέπει ότι η ΜΕΓΑΛΗ Μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει σε Κράτος, Περιφέρεια, Δήμο, ο πολιτικός μας κόσμος κουκουλώνει τα πράγματα με μικρομεταρυθμίσεις, αρκεί να του βγουν τα οικονομικά νούμερα.
Μουντάδα έως βαθύ σκότος, δυστυχώς και από την αντιπολίτευση. 

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος