Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Στο καθήκον..
..για την προστασία μας απο την απειλή.