Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρία στα Δίδυμα και Ηλιόκαστρο με το πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ.Μανιάτης

Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών και αγροτικών περιοχών της Αργολίδας, που βρίσκονται σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές που συμμετέχουν στο πιλοτικό είναι οι οικισμοί:
·               Αχλαδόκαμπος,
·               Καρυά,
·               Λυρκεία,
·               Σκοτεινή,
·               Λίμνες,
·               Προσύμνη,
·               Αραχναίο,
·               Άγιος Δημήτριος,
·               Ηλιόκαστρο και
·               Δίδυμα.
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε :
«Η ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής για τη χώρα Μελέτης, δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για να επιτευχθεί η Ανάπτυξη στις περιοχές της ορεινής Αργολίδας, ενώ  προβλέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτού του φιλόδοξου πιλοτικού σχεδίου. Οι πόροι που μπορούν να διεκδικηθούν ξεπερνούν τα 19 εκατ. Ευρώ, δημιουργώντας μια «δεξαμενή» πόρων για την περιοχή, με ορίζοντα έως το έτος 2020. 
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία προκειμένου το προσεχές διάστημα να οργανωθεί διευρυμένη σύσκεψη των Αυτοδιοικητικών Φορέων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής, προκειμένου η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου να παρουσιάσει τα πορίσματα της Mελέτης και το πλαίσιο χρηματοδότησης, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση του σχεδίου».
Τα τελικά πορίσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιά, παρουσιάστηκαν σήμερα στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη και στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Βασιλείου. Στη συνάντηση παράδοσης της, η επιστημονική ομάδα εκπροσωπήθηκε από το υπεύθυνο του έργου Κοσμήτορα Καθηγητή Άγγελο Κότιο, τον Ομότιμο Καθηγητή, Γεώργιο Οικονόμου και τον εμπειρογνώμονα του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, Μανώλη Κουτουλάκη.

Το σχέδιο αυτό έρχεται να καλύψει την ανάγκη εφαρμογής ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή της ορεινής Αργολίδας, το  οποίο θα συνδυάζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και θα προάγει την αρμονική συμβίωση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Το σχέδιο ολοκληρώνει μια προσπάθεια 5 μηνών που περιελάμβανε επισκέψεις και επιτόπιες έρευνες στην περιοχή μελέτης, σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες κάθε χωριού, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας από τη μια πλευρά την τοπική γνώση των αναπτυξιακών αναγκών που προήλθε από τους κατοίκους και από την άλλη την τεχνογνωσία και επιστημονική τεκμηρίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ προς όφελος της περιοχής.