Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

Ο κ. Παναγιώτης Μανίκης μας βοηθάει  να φτιάξουμε το δικό μας λαχανόκηπο: