Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Από Ιχνηλάτες

Εδώ ευχάριστα νέα, αν δεν μείνουν μόνον στα λόγια. Ευχάριστα και στη σωστή κατεύθυνση. Δίδυμα και Ηλιόκαστρο ας πιάσουν την ευκαιρία που τους δίνεται, κυρίως τα νέα παιδιά. Ας γίνουν στήριγμα του τόπου τους και της χώρας τους με τα δικά τους παραγωγικά χέρια.

Ευκαιρία στα Δίδυμα και Ηλιόκαστρο με το πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ.Μανιάτης .

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος