Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Το νέο σύστημα

Πολύ κατατοπιστικό βλέπω το φυλλάδιο του Δήμου για το νέο τρόπο διαχωρισμού των αστικών απορριμμάτων.
Είναι διαχωρισμός στην πηγή, δηλαδή στην κουζίνα, στον κήπο, στο κατάστημα. Η πείρα έδειξε ότι αυτά τα τρία ρεύματα δημιουργούνται στην πηγή + τα ογκώδη + μπάζια και οικοδομικά υλικά.
Στα οργανικά δεν χωράει και άλλος επιμέρους διαχωρισμός. Ομοίως στα μικρο υλικά που δεν είναι συσκευασίες.
Στις συσκευασίες χωράει διαχωρισμός  σε χαρτόνι, λευκό χαρτί, γυαλί, πλαστικό έγχρωμο, πλαστικό λευκό νερού και αναψυκτικών, μεταλλικά κουτιά, αλουμινένια κουτιά. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο ούτε για προηγμένες χώρες με παράδοση στην ανακύκλωση. Χρειάζονται πολλοί κάδοι, συχνή συλλογή μάλλον πόρτα - πόρτα, και πολύ προσοχή στον διαχωρισμό.
Ας κάνουμε συνήθειά μας αυτά που μας λέει το φυλλάδιο και μετά από δύο χρόνια περνάμε και στον διαχωρισμό των συσκευασιών. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πρώτα όμως να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά τα ανακυκλώσιμα, γιατί μέχρι σήμερα πετάγαμε μέσα σε αυτά πλήθος από χαρτάκια, μικροπλασικά και τόσα άλλα μικροαντικείμενα που μας φαίνονταν ανακυκλώσιμα, αλλά ο Ανακυκλωτής τα έβγαζε ως υπόλοιπο μη ανακυκλώσιμο και το επέστρεφε στο Δήμο. Και το ποσοστό επιστροφής ήταν πολύ μεγάλο.

Άλλη μια παρατήρηση: Τα αδειοδοτημένα Συστήματα Συλλογής ειδικών αποβλήτων, όπως μπαταρίες μολύβδου, λάστιχα αυτοκινήτων, ,μικρές μπαταρίες, παλιά αυτοκίνητα, αλλά και χαρτί, πλαστικό κ.λ.π. είχαν βρει ως οικονομικώς συμφέρουσα τη συλλογή στην Πρωτεύουσα, άντε και σε 4-5 μεγαλές πόλεις. Την επαρχία, με διάφορες προφάσεις, την είχαν κάνει στη μπάντα. Φαίνεται ότι το ΥΠΕΚΑ και η Περιφέρεια σιγά σιγά τους υπενθυμίζουν ότι η υποχρέωση συλλογής είναι πανελλήνια. Μία εταιρεία εμφιαλωμένου νερού πληρώνει το αντίστοιχο σύστημα για την πανελλήνια συλλογή των άδειων μπουκαλιών της, και όχι μόνο των μεγάλων πόλεων.

Από κάπου πρέπει να αρχίσει ο Δήμος και νομίζω ότι αρχίζει σωστά, δηλαδή από το αμέσως εφικτό. Δεν μας πρέπουν ούτε οι ΧΑΔΑ ως καιομένη βάτος, ούτε οι διάσπαρτοι δήθεν ΧΥΤΑ, ούτε τα χύδην, ούτε τα περιτυλιγμένα.

Να υπενθυμίσω ότι στις αριστερές και δεξιές δικτατορίες δεν υπάρχουν απορρίμματα, όπως δεν υπάρχει και φτώχεια. Αρκεί μια ανακοίνωση του αφέντη, κόμματος ή προσώπου, αδιάφορο, ότι έχει προ πολλού εξαλείψει τη φτώχεια και μία άλλη ότι προ πολλού έχει λυθεί το ζήτημα των απορριμμάτων και αμέσως οι υπήκοοι δεν βλέπουν γύρω τους ούτε φτώχεια, ούτε απορρίμματα. Άμα τολμούν ας δουν. Όσοι είναι εκτός του συστήματος και τα βλέπουν είναι απλώς εγκάθετοι και πράκτορες του εχθρού. Τα κάθε είδους απορρίμματα και το μεγάλο πρόβλημά τους αλλά και η λύση του, είναι όντως υπαρκτά μόνον στη δημοκρατία, την αρχαία μεσότητα. Ο εντοπισμός του προβλήματος, η ανάλυσή του και η λύση του, φυσικά είναι άσκηση δημοκρατίας για όλους μας.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος