Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΣΠΑ 18.12.2015 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ