Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

μον’ την καρδιά σου ρώτα

 
Παραδοσιακό

Η αγάπη κάστρα, η αγάπη κάστρα καταλύει, καταλύει
Η αγάπη κάστρα καταλύει, μπεντένια ρίχνει κάτω
Η αγάπη κάστρα καταλύει, μπεντένια ρίχνει κάτω
και παλικάρια, και παλικάρια του σπαθιού, του σπαθιού
και παλικάρια του σπαθιού τα ρίχνει του θανάτου

Αγάπα με, αγάπα με πουλάκι μου,πουλάκι μου
αγάπα με πουλάκι μου πως μ' αγαπούσες πρώτα
Αγάπα με πουλάκι μου πως μ' αγαπούσες πρώτα
Τα ξένα λόγια, τα ξένα λόγια μην ακούς
μην ακούς
τα ξένα λόγια μην ακούς
μον' την καρδιά σου ρώτα

Αγάπα με πουλάκι μου
ως μ' αγαπούσες πρώτα
 
 
Έλλη Βασιλάκη