Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία της Ελλάδας

Η πρώτη ατμοπλοϊκή Εταιρία της Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1857, με έδρα τη Σύρο, και με την επωνυμία «Ελληνική Ατμοπλοΐα». Αυτή μετέτρεψε σε ατμοκίνητη την γολέτα της «ΑΙΓΑΙΟΝ» και ναυπήγησε δύο ακόμη καινούργια ατμόπλοια χωρητικότητας 200 κ.ο.χ. το καθένα, τα «ΙΡΙΣ» και «ΚΑΡΤΕΡΙΑ».
atmoploio-2Bothon-300x166
Τα ιδρυτικά της κεφάλαια ανέρχονταν σε 2.000.000 δρχ. Το ήμισυ των μετοχών της περίπου, κατείχαν το Κράτος και η Εθνική Τράπεζα, Το Κράτος παρείχε κάθε δυνατή υλική και ηθική βοήθεια. Εκτός από τη οικονομική ενίσχυση που υπολογίζεται σε 53 εκ. δρχ. εν συνόλω (σπουδαιότατη θυσία δια τα τότε οικονομικά του Δημόσιου), το Κράτος παρέσχε την εγγύησή του στους δανειστές, προνομιακή εργασία της επιχειρήσεως, και διάφορες

ατέλειες.
Μετά από λίγο χρόνο από σύσταση της εταιρίας , αποκτήθηκαν τέσσαρα ακόμη σκάφη, δύο τροχήλατα το «Βασιλεύς Οθων», και το «Βασίλισσα Αμαλία», 748 κοχ το καθένα, και δύο ελικοκίνητα, το « Επτάνησος» και το «Βυζάντιο», 613 κοχ το καθένα.

atmoploio-2Bkarteria

Τα ακτοπλοϊκά αυτά σκάφη εκτελούσαν ταχυδρομική κυρίως υπηρεσία και μεταφορών επιβατών, μεταξύ λιμένων του ελευθέρου τότε Βασιλείου και των υπόδουλων ελληνικών μερών.Μέχρι το έτος 1875, το σύνολο των πλοίων της εν λόγω εταιρίας ανήλθε σε 14 σκάφη, μερικά των οποίων άρχισαν να επεκτείνουν τα ταξίδια τους μέχρι Τεργέστης και Κωνσταντινουπόλεως.
Όμως παρά τη συνεχή οικονομική και εθνική ενίσχυση του Κράτους οι εργασίες της Εταιρίας αυτής δεν πήγαιναν καλά. Η επιβατική κίνηση ήταν πολύ περιορισμένη λόγω κυρίως της φτώχιας των κατοίκων. Ο τουρισμός ήταν ανύπαρκτος, οι δε επεμβάσεις και αναμίξεις του Κράτους στα εσωτερικά της Εταιρίας ήσαν άστοχες, αντιοικονομικές και αψυχολόγητες. Πλήθος υπαλλήλων αχρήστων, διοριζόταν από κάθε Κυβέρνήση και εκδίδονταν σωρεία δωρεάν εισιτηρίων, με αποτέλεσμα τις δυσβάστακτες επιβαρύνσεις της Εταιρίας.Για όλους αυτούς τους λόγους το έτος 1892 επήλθε διάλυση της Εταιρίας.
Μετά από ένα χρόνο ιδρύθηκε νέα Ακτοπλοϊκή Επιχείρηση «Η Ατμοπλοΐα της Σύρου», με έδρα πάλι τη Σύρο και με δύναμη πέντε πλοίων, που περιήλθαν στους μετόχους της νέας επιχείρησης εκ της «παλαιάς» τοιαύτης.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε βαθμηδόν η επιβατική και εμπορευματική κίνηση της χώρας και ιδρύθηκαν και άλλες εταιρείες, όπως η «Πανελλήνιος Ατμοπλοΐα» και οι ατμοπλοϊκές εταιρίες Γουδή με τα ΙΟΝΙΟΝ και ΣΠΕΤΣΑΙ, και Γαλιούπη, με δικά τους πλοία, αφού εκδόθηκε ειδικός νόμος που επέτρεπε τη σύστασή τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ή Σύρος (Ερμουπόλη), καθ” όλον τον παρελθόντα αιώνα διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο, όχι μόνον στο Εμπορικό ναυτικό, αλλά και στην ακτοπλοΐα ιδιαιτέρως λόγω της γεωγραφικής θέσεως και της υπάρξεως εκεί ανεπτυγμένων ναυπηγο-επισκευαστικών εγκαταστάσεων – είχε ιδρυθεί από το 1861 το Ναυπηγείο « Νεώριον Σύρου».
 
Πρόταση : Δημήτρης Τουτουντζής.