Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Απάντηση Αναγνωστοπούλου σε Ανδριανό για τη λειτουργία του τμήματος Κρανιδίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΝαυπλίουΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
Y

Απάντηση Αναγνωστοπούλου σε Ανδριανό για τη λειτουργία του τμήματος Κρανιδίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου.
Στην 51/22-10-2015 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα το πρόβλημα που δημιούργησε η εισήγηση της Γενικής Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς να μη γίνουν φέτος εγγραφές στο παράρτημα Κρανιδίου του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου με αποτέλεσμα τα άτομα που έκαναν φέτος αίτησης εγγραφής για τα μαθήματα του πρώτου έτους να αποκλείονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων και την αποφοίτησή τους δεδομένης της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης που χωρίζει το Κρανίδι από το Ναύπλιο, απάντησε γραπτώς η αρμόδια αν. Υπουργός κ. Α. Αναγνωστοπούλου.

Το κείμενο της απάντησης της Υπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Σύμφωνα με το από 29-10-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ και με βάση στοιχεία του Διευθυντή του εν λόγω Τμήματος, τη σχολική χρονιά (2012-3) φοιτούσαν δεκαέξι (16) εκπαιδευόμενοι στον Α' Κύκλο και δεκατρείς (13) στον Β', και την περασμένη σχολική χρονιά (2014-5) επτά (7) εκπαιδευόμενοι στον Α' κύκλο και έξι (6) στον Β' κύκλο, ενώ τον Ιούνιο του 2015 χορηγήθηκαν έξι (6) απολυτήριοι τίτλοι.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΣΔΕ (ΥΑ 5953/2014, ΦΕΚ 1861/8-7-2014), για να είναι βιώσιμη μία σχολική μονάδα πρέπει να αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευομένους. Επιπλέον, οι κοινοτικοί πόροι για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχουν μειωθεί, η μέση ωριαία αντιμισθία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών έχει αυξηθεί κατά 20%, οι σχολικές μονάδες είναι περισσότερες, ενώ ο αριθμός των μόνιμων αποσπασμένων εκπαιδευτικών ελαττώθηκε την τελευταία πενταετία.

Επομένως, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μία σχολική μονάδα με περισσότερους εκπαιδευτικούς και συμβούλους από ό,τι εκπαιδευομένους, παραβιάζοντας τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΣΔΕ. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός του προγράμματος για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και για τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω θεσμού”.