Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Το ποίημα «Καταραμένε Έλληνα» δεν είναι από τον Schiller.

Το ποίημα «Καταραμένε Έλληνα» δεν είναι από τον Schiller.

Μία γνωστή μου με ρώτησε σχετικά με αυτό το θέμα και το ερεύνησα. Έγινε αναζήτηση σε διάφορες βιβλιοθήκες και έλαβα επίσημη απάντηση ότι πρόκειται για αυθαιρεσία.
Τα έργα του Schiller είναι ήδη για εκατοντάδες χρόνια  παγκοσμίως γνωστά. Καταλαβαίνετε ότι όλοι μας θα είχαμε ασχοληθεί με ένα τέτοιο ποίημα, αν ήταν πράγματι του Schiller.
Το λεξιλόγιο είναι μεταγενέστερο του Schiller. Στο ποίημα εμπεριέχονται ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς και λανθασμένη στίξη.
Αν θέλετε, μπορείτε να το βρείτε και να το σχολιάσετε στο blog μου.  www.dania.gr
Θα με ενδιέφεραν τα σχόλιά σας.
Φιλικά,
Δήμητρα Δανιά 

Das Gedicht "Verdammter Grieche" ist nicht von Schiller

Verdammter Grieche!
Das Gedicht „Verdammter Grieche“ wird fälschlicherweise oder absichtlich Schiller zugeordnet.
Ich habe mich an verschiedenen Bibliotheken gewandt und habe herausgefunden, dass es um eine Willkür handelt.
Es ist bei den Werken Schillers nicht zu finden.
Dann habe ich nochmal im Internet recherchiert. Da habe ich es gefunden, aber mit vielen Rechtschreibe- Grammatik- und Interpunktionsfehlern.
Außerdem benutzt der Dichter (eigentlich der Schreiber dieses Gedichtes) späteren und ärmeren Wortschatz.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr es im Netz suchen und es in meinem Blog kommentieren.  www.dania.gr
Viele liebe Grüße,
Dimitra Dania