Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΙΖΗ : ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ

Δεν υπάρχει χρόνος για άλλα ψέματα και ρίψη ευθυνών στους προηγούμενους Δημάρχους, Περιφερειάρχες, Υπουργούς, φορείς, Υπηρεσίες, ΦΟΔΣΑ, κλπ
  Πέρασαν τρία χρόνια εμβολιασμού ψεύδους των Δημοτών
  Τρία χρόνια καταστροφικής πολιτικής με ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων από την πρώτη μέρα της ανάληψης της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ερμιονίδας.
  Η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2011 καταστρέφοντας τον χώρο του δεματοποιητή και συνεπώς την λειτουργία του δημιουργώντας μια Υπερχωματερή   με επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές.
  Ο χώρος του δεματοποιητή είναι αδειοδοτημένος μόνο για την λειτουργία του δεματοποιητή και την αποθήκευση δεμάτων και όχι ο μοναδικός αδειοδοτημένος (για χύμα σκουπίδια)  όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος και οι δύο Αντιδήμαρχοι καθαριότητας κος Κούστας και κος Τσαμαδός.
  Με την επιλογή τους αυτή (χύδην απορρίμματα) αρχικά κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις του δεματοποιητή τις ζώνες πυροπροστασίας τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, τις εγκαταστάσεις του βιολογικού, κατέλαβαν και κατέστρεψαν Δασικές εκτάσεις εκτός δεματοποιητή και ευθύνονται μαζί με τον εργολάβο και αυτούς που έχουν την φύλαξη και την διαχείριση του χώρου.
  Έφθασαν στο σημείο να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο χώρο της φλεγόμενης υπερχωματερής  που δημιούργησαν.
  Δεν σταμάτησαν όμως εκεί δημιούργησαν νέες χωματερές  στα Δίδυμα στο Κρανίδι στη Κοιλάδα στο Πόρτο Χέλι και άνοιξαν κλειστή χωματερή  στη θέση ΡΟΡΡΟ Θερμησίας βαφτίζοντας κατ’εντολή του Δημάρχου κάθε νέα και παλιά χωματερή σε σταθμό μεταφόρτωσης χωρίς αδειοδοτήσεις  χρησιμοποιώντας ιδιώτες εργολάβους χωρίς καμία σύμβαση με το Δήμο.
  Αντιμετωπίζουν επικίνδυνα την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον εξακολουθώντας να παραπλανούν και να ρίχνουν τις ευθύνες αλλού. 
  Κρύβουν την αλήθεια για την επικίνδυνη κατάσταση που δημιούργησαν,  η οποία για πρώτη αντιμετωπίστηκε από τους Υπουργούς ΥΠΕΚΑ και Εσωτερικών οι οποίοι κήρυξαν την Ερμιονίδα σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης (λόγω της παραμονής επί εβδομήντα μέρες των απορριμμάτων στους δρόμους) και εξέδωσαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17206/1873 στο ΦΕΚ 597 14 Μαρτίου 2013 με την οποία κατ’εξαίρεση δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να μεταφέρει τα απορρίμματα του για έξι μήνες στην Αττική με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
  Από της 14 Μαρτίου 2013 έως σήμερα δεν έχει γίνει κανένα βήμα από τον Δήμο αντιθέτως δημιουργούνται νέες χωματερές και ανοίγουν κλειστές.
  Στο ΦΕΚ 597 14 Μαρτίου 2013 για την μεταφορά των απορριμμάτων της Ερμιονίδας αναφέρεται ρητά << παρ. 21 Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διαθέσης Απορριμμάτων(ΧΑΔΑ) και την αποφυγή δημιουργίας νέων ΧΑΔΑ, χάριν της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία >>
  Στην συνάντηση του  Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κου Αγγελάκα του Περιφερειάρχη κου Τατούλη του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου των Δημάρχων Πελοποννήσου μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος κ Καμιζής και Αντιδήμαρχος κ Κούστας. Δεσμεύτηκαν  και συμφώνησαν.  Επιμερίστηκαν  οι ευθύνες της Περιφέρειας των Δήμων και του ΦΟΔΣΑ.
  Οι δεσμεύσεις για τον Δήμο Ερμιονίδας όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ   597 14 Μαρτίου 2013  είναι οι εξής :
6. Ο Δήμος Ερμιονίδας οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα
λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το τέλος χρήσης.
β. Η εγκατάσταση δεματοποίησης στη θέση Δίδυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφόρτωση των αποβλήτων στη διάρκεια ισχύος της παρούσης.
γ. Να εφαρμόσει πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.
δ. Να μεριμνήσει για τη διευθέτηση της περιοχής της εγκατάστασης δεματοποίησης στη θέση Δίδυμα, προκειμένου να μπορεί να επαναλειτουργήσει για δεματοποίηση υπολειμμάτων παράλληλα με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
ε. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος των έργων.
  Στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρονται και οι ευθύνες για οποιοδήποτε δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει όπως ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 10 & 11
10. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των έργων μεταβατικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή/και του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου ή για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της.
  Μετά από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Δήμος γνωρίζει και έχει συμφωνήσει ΟΧΙ μόνο για τα Δίδυμα αλλά και για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
  Γνωρίζει το ρόλο και την λειτουργία του δεματοποιητή και ότι ο κορεσμός επήλθε από την χύμα απόρριψη των σκουπιδιών, εξού η απόκρυψη από τον Δήμαρχο της επίσκεψης του Υπουργού Βιρβιδάκη στην Υπεχωματερή Διδύμων.
  Βεβαίως γνωρίζει τις Ποινικές, Αστικές και Διοικητικές ευθύνες που έχει ο Δήμαρχος και οι εμπλεκόμενοι και δεν δύνανται να παραγραφούν με καμία παραίτηση όσο Αγωνιστική κι’αν είναι αυτή όπως συνέβη πριν ένα χρόνο.
  Υλοποιήστε τις λύσεις όπως αυτές προβλέπονται γιατί μόνο τρεις μήνες μας έχουν μείνει από την συμφωνημένη προθεσμία.
Αναλάβετε τις ευθύνες
Προχωρήστε άμεσα  στη λύση
Μην  καταστρέφετε άλλο την Ερμιονίδα
Δημήτρης Σφυρής
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Βλέπε φωτογραφίες της σύσκεψης και το ΦΕΚ597 14 Μαρτίου 2013