Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Γιατί μας κοροιδεύουν ;

Αριστείδης Τέλης, Άαχεν
 
Γιατί μας κοροιδεύουν ; Μας θεωρούν ηλιθίους ;
Tην 4η Αυγούστου 2011, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος 4002/11, ο οποίος στο άρθρο 66 προσθέτει άρθρο 14Β στο 14Α του ν.3429/2005, το οποίο επιγράφεται:
«Κατάργηση , συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων»
Και αναφέρει στην παρ.1:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία … «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. ΑΕ)» … αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών …»
 Xρειαζόταν η Π.Ν.Π. αφού υπήρχε ψηφισμένος νόμος με το ίδιο περιεχόμενο;
Τι σκοπό είχε η όλη "τρικυμία εν....ποτηρίω";
Αν ξέρει κανείς ή μπορεί να εξηγήσει ας μας ενημερώσει