Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Βασίλης Γκάτσος: Εμείς τι κάνουμε;

"Συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησαν στην έγκριση του καταστατικού για την ίδρυση του πρώτου Αγροτικού Συνεταιρισμού στη χώρα, ο οποίος περιλαμβάνει στη μετοχική του σύνθεση ιδιώτη επενδυτή. Πρόκειται για τον συνεταιρισμό με την επωνυμία "Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Μονεμβασιάς" και διακριτικό τίτλο "ΠΑΡΝΩΝ" με έδρα τους Μολάους του νομού Λακωνίας."


Για την αντιγραφή
Βασίλης Γκάτσος