Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Αγγελική Αλεβίζου Προς Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας κ. Γιώργο Τσεγκή

Προς
Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας
κ. Γιώργο Τσεγκή

Κρανίδι, 16-12-2020

Κύριε Πρόεδρε,

Με ενδιαφέρον διάβασα την από 14/12/2020 επιστολή-απάντησή σας,προς τον δ.σ. και επικεφαλή της Δημοτικής παράταξης ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ. κο Λάμπρου, που αναφέρεται στην ψήφιση θεμάτων της 19/2020 συνεδρίασης του δ.σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Μεταξύ άλλων, εγκαλείτε τον κο Λάμπρου για παραλείψεις και πράξεις της δικής του διοίκησης. Σας πληροφορώ όμως, ότι ο κος Λάμπρου ουδέποτε υπήρξε μέλος του δ.σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Υπαινίσεστε και αναφέρεστε επομένως, σε ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2011-2014, κατά την οποία είχα ορισθεί ως πρόεδρος του δ.σ. της επιχείρησης. 
Αντιπαρέρχομαι των αιτιάσεών σας κατά του κου Λάμπρου και στέκομαι σε όσα αφορούν την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κατά την προαναφερθείσα περίοδο.
Γράφετε:

α) «...η επιχείρηση δεν διαθέτει Ο.Ε.Υ...».Ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί απαραίτητη συστατική πράξη για την λειτουργία Νομικού Προσώπου Δ.Δ. και Ι.Δ.
Για να σας διευκολύνω,σας προτρέπω να επισκεφθείτε και να διαβάσετε την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στο θέμα Διοίκηση. Στην ίδια σελίδα και πριν από την σύνθεση του διοικητικού σας συμβουλίου, ρητά αναφέρεται:
« Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. καθορίζεται από:
Α) Τον Ο.Ε.Υ που αποφασίσθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ (2/2000) και εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (11113/14-11-2000),Φ.Ε.Κ. 26/Β 17-1-2001. Ο ίδιος Ο.Ε.Υ. ίσχυε με τις επιβαλλόμενες κατά καιρούς τροποποιήσεις του μέχρι την παράδοσή μας στην νέα διοίκηση, ήτοι 30-9-2014.
Θα ήταν χρήσιμο, ως μέλος της επόμενης διοίκησης 2014-2019, να μας γνωρίσετε, τους λόγους και την πράξη κατάργησής του καθώς και τον τρόπο στήριξης της λειτουργίας της Επιχείρησης κατά το διάστημα αυτό.

β)...παραλάβαμε μια καταχρεωμένη επιχείρηση...

Υποχρέωσή σας είναι,επίσης με την ιδιότητα που προανέφερα,να ενημερώσετε (αν δεν το έχετε πράξει), τόσο την ηγεσία του δήμου αλλά και τους δημότες, για αποφάσεις και ενέργειές σας από 2014-2019 που συνέβαλαν στην «καταχρέωση» της επιχείρησης.

γ)Με τις κινήσεις που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης ήδη έχει γίνει διακανονισμός των οφειλών με πιστωτές και ένας από αυτούς είναι η «ΚΑΥΣΙΣ» για χρέη της δική σας διοίκησης, κ.Λάμπρου.

Γνωρίζετε ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Οι οφειλές αλλά και οι απαιτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν μηδενίζονται με την αλλαγή των διοικητικών συμβουλίων. Πληροφορήστε μας παρακαλώ τον λόγο της εξαετούς καθυστέρησης της παραπάνω πληρωμής. Επιπροσθέτως εξηγήστε μας την επιλεκτική άρνηση πληρωμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από δικαστικές αποφάσεις και χρέωσαν την επιχείρηση επιπλέον με τόκους και δικαστικά έξοδα.

δ)Επίσης θα πληρωθεί επιτέλους η ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. για το έργο Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Κρανιδίου.

Γιατί καθυστερήσατε την πληρωμή κε Πρόεδρε; Λησμονήσατε ότι ενώ παραλάβατε το έργο δημοπρατημένο από την διοίκησή μας το 2014, καταφέρατε την δεύτερη απένταξή του; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύετε και Τρίτη απένταξη;

Κε Πρόεδρε, με την επί τριάμισι χρόνια εμπειρία που απέκτησα από την θητεία στην «καυτή» θέση την οποία σήμερα κατέχετε, δικαιούμαι να σας συμβουλεύσω για το συμφέρον της επιχείρησης και των δημοτών, καθώς και την δική σας μελλοντική ικανοποίηση, εκτός από την καθημερινότητα, ασχοληθείτε με:

α)Τα μεγάλα ζωτικά προβλήματα της επιχείρησης που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων και αφορούν την λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και την ποιότητα του πόσιμου νερού.
β) Την αξιοποίηση των μελετών και έργων που σας παραδώσαμε το 2014 και αφορούν τα δίκτυα και την παραγωγή πόσιμου νερού. Ευχάριστη έκπληξη είναι η ενέργεια για επανένταξη του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου» καθώς και η προσπάθεια για ένταξη της μελέτης μας για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης.

Σκοπός της παρούσας επιστολής μου δεν είναι η επίπληξη, αλλά, αφενός μεν, η απόδοση των πράξεων στους φυσικούς αποδέκτες, αφετέρου δε η ενημέρωσής σας για σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να δρομολογήσετε.
Τελειώνοντας και γνωρίζοντας πολύ καλά το βάρος των ευθυνών που έχετε αναλάβει εσείς και το διοικητικό συμβούλιο, σας εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη.
Επί τη ευκαιρία, εύχομαι σε όλους,διοίκηση, προσωπικό και συνεργάτες της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.,

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Αγγελική Αλεβίζου