Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου:Από τη Σαλαμίνα στο 21

Από τη Σαλαμίνα στο 21

Είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό το έγγραφο 40β5 που δημοσίευσε ο χαλκέντερος ερευνητής Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων Καρανικόλας από το Κρανίδι, στο βιβλίο του «Το Κρανίδι, κομμάτια από τη χαμένη ιστορία του». Είναι από τα έγγραφα του αρχείου των Μονοχαρτζαίων, που ορισμένα αντέγραψε ο κληρονόμος εγγονός τους Άγγελος Μπούζος.

Το έγγραφο

«Ιδιαιτέρως πληροφορούμεθα υπό των αρχαιολόγων ότι τα σωζόμενα μέχρι σήμερον ερείπια των αρχαιοτάτων πόλεων της περιφερείας μας θεωρούνται ως ναυτικαί πηγαί από το 526 π.Χ. Ιδίως η Μάσητος, η οποία είχε το μεγαλύτερον ορμητήριον δια τα πολεμικά σκάφη, τα οποία έλαβον μέρος εις κατά των Περσών (μάχας), εις την εν Σαλαμίνι ναυμαχίαν (και) κατ’ άλλων επιδρομέων υπό την αρχηγίαν του βροντοφώνου Διομήδους.1 Κατά τον αιώνα (δε) της γεννήσεώς (Του) οι ίδιοι Έλληνες κατεθριμμάτησαν τα είδωλα και επί των βωμών ανεστηλώθη η αιώνια θρησκεία των Χριστιανών. Εκδικηθήτε τους βαρβάρους και η πατρίς θα σας ονομάζει σωτήρας και απογόνους εκείνων των αρχαίων προγόνων».

Ιωάσαφ Οικονόμου (Τζερεμές)2

Πρόεδρος

Ηγούμενος

της Ελληνικής Διοικήσεως 

Μονή Ζωοδόχου Πηγής 

11 Σεπτεμβρίου 1829 (ή1824)

Στο ανωτέρω έγγραφο μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

·     Είναι εντυπωσιακό το ότι οι Κρανιδιώτες ναυτικοί γνώριζαν την ιστορία του τόπου τους και δεν την είχαν απεμπολήσει στο πέρασμα των αιώνων. 

·     Προκαλεί θαυμασμό και συγκίνηση το γεγονός ότι απλοί άνθρωποι αλλά εμψυχωμένα παλληκάρια πίστευαν στη σύνδεση της Αρχαίας Ελλάδας με τη Χριστιανική (Βυζάντιο) και τη νεότερη Ελλάδα. 

·     Γνώριζαν όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, ότι ήσαν καμωμένοι από υλικά του χθες και στα κορμιά τους ήταν τυπωμένη η ιστορία πολλών γενεών, ενώ στις φλέβες τους έρρεε το προγονικό αίμα χιλιάδων χρόνων. 

Συνοψίζοντας, οι ανωτέρω παρατηρήσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνα που η έρευνα ανέδειξε, «η Ιστορία διδάσκει, η Αρχαιολογία αποδεικνύει, τα ήθη και τα έθιμα επιβεβαιώνουν, η Θρησκεία διακηρύσσει και η γλώσσα προσυπογράφει». 

ΣΗΜ. 

1.   Ο Διομήδης, βασιλιάς του Άργους, ήταν γιος του Τυδέα και της Δηιπύλης. Στον Τρωικό πόλεμο ήταν αρχηγός των Αργείων και 80 πλοίων, στα οποία «συνέπραττον με άνδρας και πλοία στρατιώται εκ Τίρυνθος, Ερμιόνης, Ασίνης, Ηιώνος, Τροιζήνος, Επιδαύρου και Μάσητος». 

2.   Το παρωνύμιο «Τζερεμές» αποδιδόταν στον ηγούμενο Ιωάσαφ Οικονόμου και όχι στον Διονύσιο Π. Βουλγαρη, όπως αναγράφεται σε ορισμένα βιβλία. 

Γιάννης Σπετσιώτης – Τζένη Ντεστάκου