Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Απάντηση Προέδρου ΔΕΥΑΕΡ Γ. Τσεγκή σε Α. Λάμπρου


Ο Προέδρος της ΔΕΥΑΕΡ Γιώργος Τσεγκής απαντά στην επιστολή του κυρίου Λάμπρου σχετικά με τα θέματα και τις αποφάσεις της 19ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης !  Η Επιστολή : DOC141220-14122020150311