Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την διαχείριση των απορριμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου». Η οικονομική επιτροπή ομόφωνα -μετά από αντίστοιχη ομόφωνη σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού- ενέκρινε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και των τριών διαγωνιζόμενων που υπέβαλλαν δεσμευτικές προσφορές.
Απομένει πλέον το τελευταίο βήμα για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσέρχεται σε αυτή την κορυφαία στιγμή του διαγωνισμού με αίσθημα ευθύνης, αποφασιστικότητα και συνέπεια. Με προσήλωση στο μοντέλο συνεχούς διαβούλευσης και απόλυτης διαφάνειας θα προσκαλέσει τους διαγωνιζόμενους για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας που θα αναδείξει την πιο περιβαλλοντική και φθηνότερη λύση σε ένα πρόβλημα που κανείς δεν τολμούσε να αντιμετωπίσει.
Με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης καλούνται να προσέλθουν και οι διαγωνιζόμενοι, χωρίς περιττές ενστάσεις, αντιδικίες και κωλυσιεργίες, σεβόμενοι την ανάγκη η λύση να προκύψει μέσα από ιδιαίτερα έντονο, αλλά υγιή ανταγωνισμό. Αποτελεί άλλωστε κατάκτηση και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και για τους συμμετέχοντες το υψηλότατο επίπεδο διαβούλευσης και τήρησης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού. Η υποβολή μιας μόνον προδικαστικής προσφυγής στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, η οποία απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με πανηγυρική δικαίωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδική μνεία στην αρτιότητα και την απόλυτη τεκμηρίωση των πρακτικών των επιτροπών (επιτροπή διαγωνισμού, οικονομική επιτροπή), αποδεικνύει ότι η υπεράσπιση του Δημοσίου συμφέροντος επιτυγχάνεται μέσα από τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.
Το εθνικό μοντέλο που προέκυψε από την διαδικασία του διαγωνισμού δεν είναι μόνον οι διαδικασίες και οι νομικές φόρμουλες. Είναι πρωτίστως οι διαδικασίες διαβούλευσης, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στη λήψη των αποφάσεων, η σκληρή δουλειά και η διαμόρφωση συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού. Με αυτά τα υλικά κτίζουμε τη Νέα Πελοπόννησο και τη Νέα Ελλάδα.