Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Μια ασήμαντη ιστορία με μεγάλη όμως β α - ρ ύ - τ η - τ α ... !

Της Έλλης Βασιλάκη
 Δεδομένης της εξελικτικής πορείας της ατομικής υποκειμενικότητας .......
cid:image001.jpg@01CE3C07.47C9ACC0

συνεπικουρούσης της ανεξέλεγκτης αποδοχής των μέσων  .....
cid:image002.jpg@01CE3C07.47C9ACC0 

επετεύχθη ένα ικανοποιητικό επίπεδο πολιτικής σκέψης  .......

cid:image003.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
όπου με «καθαρά δημοκρατικές»  διαδικασίες ......
cid:image004.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
αφομοιώθηκε «εποικοδομητικά» κάθε καινοτόμα αντίληψη
.......
cid:image005.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
για τη μετάλλαξη του δεδομένου της εξελικτικής πορείας ......
cid:image006.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
σε ένα ανεπανάληπτο επίπεδο οικολογικής συνείδησης ......
cid:image007.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
προς την κατάκτηση υψηλού επιπέδου κρίσης  ......
cid:image008.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
η οποία εκτός από μνημόνια .......
cid:image009.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
προσφέρει πλέον και δυνατότητες νέων «πολιτικών» προβληματισμών .......
cid:image010.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
με πρωτόγνωρες ευκαιρίες «θετικής σκέψης» ......
cid:image011.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
μερικές από τις οποίες ενεργοποιούν λησμονημένες αντιδράσεις ........
cid:image012.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
και άλλες «ουσιαστικά» διλήμματα ......
cid:image013.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
με ανεπανάληπτες πολιτικές προεκτάσεις και προοπτικές ......
cid:image014.jpg@01CE3C07.47C9ACC0
  οψόμεθα !