Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

"Έργα Τέχνης και Πολιτισμού" στο Ναύπλιο