Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Επισκέφθηκε ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Θερμησίας

 Επισκέφθηκε ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Θερμησίας.

 Τα υπέροχα παιδιά με τις εκπαιδευτικούς εμπέδωσαν όλα όσα έμαθαν στο Σχολείο τους .

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα. 

 Την υφαντική, την μοδιστρική, τον τσαγκάρη, τον ντελάλη .Γνώρισαν τους ήρωες μας, τα όπλα που πολέμησαν και ήμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι. Αγάπησαν τα παλαιά πράγματα, μας υποσχέθηκαν ότι θα τα φυλάξουν όσα έχουν στο σπίτι τους. 


Άκουσαν ότι, κάθε παλαιό αντικείμενο έχει μια ιστορία, να την γνωρίσουν και να την διηγούνται στους άλλους. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα.<< ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ. >> Μας το υποσχέθηκαν.