Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Ομορφιές
Να μπορούσαν να παίξουν έτσι και οι πολιτικοί ...