Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Οι ορεινοί δρόμοι

Στις Αδέρες.

Παλιά στις Αδέρες υπήρχαν μόνο μονοπάτια, θα τα λέγαμε ποιμενικά, γιατί κινούνταν μόνον κοπάδια γιδιών.
Στη συνέχεια φτιάχτηκαν χωματόδρομοι στενοί με προορισμό να εξυπηρετήσουν τις διάσπαρτες στάνες και την κίνηση των αγροτικών οχημάτων που είχαν αντικαταστήσει τα ζα.
Μέσω αυτών των δρόμων γνωρίσαμε οι περισσότεροι τις Αδέρες.
Σήμερα προστίθενται οι χωματόδρομοι που οδηγούν στα αιολικά πάρκα. Έτσι σήμερα μπορείς να κινηθείς προς τις κορυφές των Αδερών εύκολα εκκινώντας από πολλά σημεία της Τροιζηνίας και Ερμιονίδας.
Αυτό το πλέγμα των χωματόδρομων έχει απλωθεί και στα περισσότερο βουνά της περιοχής μας και για τις ίδιες αιτίες.
Όταν ήταν για τις ανάγκες των ποιμένων δεν υπήρχε καμιά περιβαλλοντική αντίρρηση, ενώ τώρα με τα αιολικά πάρκα υπάρχει.
Αναντίρρητα όμως το πλέγμα αυτών των χωματόδρομων πρέπει να συμβάλει πολύ στην πυρασφάλεια, στην επιτήρηση, την πυροπροστασία και την κατάσβεση πυρκαγιάς.
Οι Ιχνηλάτες που μετέχουν σε αυτές τις διεργασίες μπορούν να μας δώσουν τις εκτιμήσεις τους, αν αυτοί οι δρόμοι συμβάλουν στην πράξη στην προστασία της βλάστησης των βουνών μας;

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος