Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Για όσους με ρωτούν

Και τα αναζητούν.

Στο Φαρμακείο της αγαπητής Ευγενίας Πάλλη στην Ερμιόνη, μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία μου:

Η ΤΩΝ ΕΡΜΙΟΝΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, έτος 1996, σελ. 288

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 7ος – 20ος μ.Χ. αιώνας, Κρανιδιωτών Πολιτεία, έτος 2001, σελ.720

Έκαστον στη τυπική τιμή των 15 €.

Για όσους ρωτούν, δεν προβλέπεται η επανατύπωσή τους (θα ήταν άθλος), το δε απόθεμα σχεδόν εξαντλείται.

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος