Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Σύγκλιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ                                                  ΕΡΜΙΟΝΗ  22/06/2012
                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ:   722                                   


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Tετάρτη    27/06/2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτηση του κ. Κοσμά Σαρρρή για έκδοση  άδεια μουσικής του Καφέ Μπαρ «ΜΑΝΤΡΑΚΙ».
2.    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Ερμιόνης.
3.    Καθορισμός θέσεων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
4.    Καθορισμός θέσης για τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης.
5.    Ανάδειξη φωτογραφικού αρχείου τέως Δήμου Ερμιόνης.
6.    Λήψη απόφασης για τον εξωραϊσμό τοιχίου της παιδικής χαράς του Αγίου Αθανασίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ