Σάββατο 19 Μαΐου 2012

χνότισαν ομίχλες
"Κι οι αγγέλοι ανοίξαν τα φτερά τους
μα χάμω χνότισαν ομίχλες
δόξα σοι ο θεός, αλλιώς θα πιάναν
τις φτωχές μας ψυχές σαν τσίχλες"

Γιώργος Σεφέρης

Φωτ: Στο Μπίστι, όλα έτοιμα κι εκεί  για ένα  δυνατό φύσημα του αέρα..
Καλό Σαββατοκύριακο !