Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Σχετικά με την παράνομη ιδιωτική παραλία, χθες στο Δ.Σ.Ερμιόνης


Συζητήθηκε το θέμα της καταγγελίας μας (εδώ) χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμιόνης.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε να γίνουν  οι δέουσες ενέργειες.
Δηλαδή να ενημερωθεί η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης  από το Υπολιμεναρχείο Ερμιόνης και να επικοινωνήσει με την Κτηματική υπηρεσία ενημερώνοντάς την για το θέμα.
Δεσμεύτηκαν ότι θα διανοιχτεί ο δημοτικός δρόμος που οδηγεί στην συγκεκριμένη παραλία.
Προτάθηκε επίσης να τεθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας  λόγω της σοβαρότητάς του.
Αναμένουμε για εξελίξεις και απαντήσεις.

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης