Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Tετάρτη 16/05/2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Προέγκριση αδείας κ. Μήτση Ελένης.
2.     Προέγκριση αδείας κ. Dorota Helena.
3.     Σχετικά με λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές    και αργίες κατά τη θερινή περίοδο 2012.
4.     Διόρθωση Βεβαιωτικών Καταλόγων.
5.     Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων.
6.     Σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου.
7.     Αίτηση του κ. Μέλλου Γεωργίου του Νικολάου.
8.     Αίτηση του κ. Αλέξανδρου Τσαχ.
9.     Αίτηση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών.
10.   Αιτήσεις για τοποθέτηση σημάτων κυκλοφορίας.
11.     Αίτηση Λυκείου Ερμιόνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
 
9ο θέμα.Αίτηση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών
  Στα συζητηθεί   η καταγγελία μας  (εδώ) για την παράνομη ιδιωτική παραλία